Maatalouden kustannustuki sähkölle ja lannoitteille

Maatalouden kustannustukea voidaan myöntää sähköenergialle enintään 50 000 €/ tuenhakija ja lannoitustukea enintään 35 000 €/tuenhakija.

Sähkötuen määräytymisessä otetaan huomioon puolet vuoden 2022 sähköenergian määrästä ja se kerrotaan hakijan keskihinnalla ajalta 1.10.2022-31.3.2023. Tukea voi saada siltä osalta, kun arvonlisäveroton keskihinta on 13-40 senttiä/ kilowattitunti.  Eli jos keskihinta on alle 13 senttiä, tuen piiriin ei pääse ja toisaalta, jos hinta on yli 40 senttiä, yli menevää osaa ei lasketa mukaan. Tuen määrää laskettaessa ei huomioida sähkönsiirtoa eikä perusmaksua. Tukiosuus on 40%. Pienin maksettava määrä on 500€.

Lannoitustuessa huomioidaa kasvukaudelle 2023 hankitut lannoitteet. Tukea voi saada siltä osalta, kun yrityskohtainen arvonlisäveroton keskihinta on 500 – 800 €/ tonni.  Tuki on tältä osuudelta 35 %.

Tuet haetaan Valtionkonttorilta viimeistään 31.7.2023. Tarkempia hakuohjeita ei ole vielä julkaistu.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kustannustuesta

Maidon tuotantotuen korotukset vuodelta 2022

Ruokavirasto maksaa vuoden 2022 maidon tuotantotuen lopullisten tukitasojen mukaiset korotukset maitotiloille 15.3.2023 alkaen. Korotus maksetaan kuukausittaisen maidon tuotantotuen maksun yhteydessä. Vastaava täydentäminen tehdään vuosittain, jotta tukeen varattu kokonaiseuromäärä tulee käytettyä täysimääräisesti.

C2-alueella korotus on 0,3 senttiä litra 1.1.-30.6.2022 tuotetulle maidolle ja jaksolle 1.7.-31.12.2022 korotus on 0,2 senttiä litra.

Neuvo

Tuettua neuvontaa voi saada myös uudella ohjelmakaudella. Maatila voi saada neuvontaa yhteensä 10 000 euron edestä vuosina 2023-2027. Neuvontakorvaus on 75 €/tunti. Tuettua neuvontaa voi saada neuvojarekisteriin hyväksytyltä neuvojalta. Kun löydät sopivan neuvojan rekisteristä, tilaa käynti suoraan häneltä.

Neuvonta on luottamuksellista eikä neuvoja kerro tilan asioita eteenpäin kenellekään.

Neuvojarekisteri

Ehdollisuuden vaatimukset tukien saannin ehtona

Ehdollisuus tarkoittaa perusvaatimuksia, joiden noudattaminen on viljelijätukien ehtona. Kun haet viljelijätukia, sitoudut noudattamaan ehdollisuuden vaatimuksia. Ehdollisuuden vaatimuksista ei erikseen makseta.

Ehdollisuus korvaa aikaisemmat täydentävät ehdot ja viherryttämistuen.

Ehdollisuuden opas 2023

Peltotukien hakuohjeet

Peltotukien hakuopas julkaistaan tänä vuonna päivittyvissä osissa. Ehdot ja hakuoppaan osiot julkaistaan sitä mukaan, kun ne valmistuvat.

Oppaan ensimmäinen versio on nyt julkaistu Ruokaviraston sivuilla.

Kansalliset kotieläintuet

Kansallisia kotieläintukia voi hakea Vipu-palvelussa 2.3.2023 asti.

Voit hakea kansallista kotieläintukea:
* sonneista, teurashiehoista, emolehmistä
* sioista- ja siipikarjasta (tuotannosta irroitettu tuki)

* kutuista ja uuhista

Huom! Myös kansallisia kotieläintukia on haettava nyt vuosittain. Aiemmin käytössä olleet osallistumisilmoitukset eivät ole enää voimassa. 

MMM:n viljelijätilaisuus EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää viljelijöille ja muille maatalouden toimijoille tilaisuuden, joissa kerrotaan EU:n maatalouspolitiikan (CAP) uudistuksesta ja sen vaikutuksista maatalouteen Suomessa. Tilaisuudessa puhuvat ministeriön virkamiehet sekä maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen.  Tervetuloa kuulemaan ja osallistumaan!

MMM:n CAP-kiertue Ylivieskan Akustiikassa ma 13.2. klo 9.30–12. 

Ilmoittaudu paikalle tai verkkolähetykseen täällä: https://ssl.eventilla.com/ylivieska_13022023