Vuoden 2023 eu:n suorien tukien lopulliset tukitasot

EU:n suorien tukien lopulliset tukitasot vuodelle 2023 on vahvistettu. Loppuosat maksetaan tiloille kesäkuussa 2024. Tukitasot ovat:

 • Ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyys 40 €/ha, alkuperäinen tukitaso oli 50 €/ha. Tukitasoa alennettiin, koska toimenpiteeseen ilmoitettiin alaa reilusti yli arvioidun.
 • Perustulotuen tukitaso C-alueella 117,55 €/ ha, korotusta alkuperäiseen tukitasoon 0,52 €/ha.
 • Uudelleenjakotuki 19,75 €/ha, korotusta tuli alkuperäiseen tukitasoon 2,07 €/ha.
 • Nuorten viljelijöiden tulotuki 95,40 €/ha, korotusta alkupeäiseen tukitasoon 7,40 €/ha.
 • Sonnipalkkion määräksi vahvistettiin 125 €/eläin tukialueella C.

 

Lisätietoa on Valtioneuvoston tiedotteessa.

Kesäkuun tukimaksut

Kesäkuussa maksetaan loput vuoden 2023 tuista.

6.6.2024 lähtien maksetaan (listassa on vain C-alueella maksettavat tuet):

 • eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (noin 50%)
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio kokonaisuudessaan (100%)
 • sonnipalkkion toinen erä (noin 30%)
 • ympäristökorvauksen loppuerä, joka on noin 15% (kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta sekä lintupellot maksetaan nyt 100%, sillä näistä ei ole maksettu ennakkoa)

Kesäkuussa on maksussa myös loppuerät perustulotuesta (noin 5%), uudelleenjakotuesta (noin 5%), nuoren viljelijän Eu-tuesta (noin 5%), tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkiosta (noin 5%) sekä ekojärjestelmätuki. Näiden tukien maksupäivät eivät ole vielä tiedossa.

Tukia maksuun toukokuussa

Vuoden 2023 tukia maksetaan 30.5.2024 lähtien seuraavasti:

 • luonnonhaittakorvauksen loppuerä, joka on noin 5% tuen kokonaismäärästä
 • luomupeltotuen loppuosa sekä luomun kotieläinkorotus kokonaisuudessaan
 • alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimukset 100%
 • kosteikkojen hoitosopimusten sekä maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten loppuerä (n. 15%)