Tukikoulutukset keväällä 2020

Kevään 2020 tukikoulutukset järjestetään verkossa. Tuki-infot ovat keskiviikkona 15.4. klo 10 ja tiistaina 21.4. klo 10. Koulutukset ovat samansisältöisiä molempina päivinä ja ne kestävät noin tunnin. Koulutuksissa on mahdollisuus esittää myös kysymyksiä. Valvonnan havannoista pidetään oma verkkokoulutus perjantaina 17.4. klo 10-11.

Koulutukseen voit liittyä tästä linkistä. Koulutus tulee Teams Live -lähetyksenä, johon pääsee linkistä, joko suoraan selaimen kautta (selainsuositus Chrome) tai sitten Teams-sovelluksella.

Koulutuksen voi katsoa nyt tallenteena.

Huhtikuun lopulla on tulossa myös kyselytunti, jossa voit kysellä Elyn ja kuntien maaseututoimen asiantuntijoilta tukihakuun ja valvontoihin liittyvistä asioista. Päivämäärät vahvistuvat pian, mutta voit lähettää jo nyt ennakkokysymyksiä linkin kautta.

Lisätietoa löytyy Tietolinkki-hankkeen sivuilta.

Uusi ohjelmakausi 2021-2027

Eu:n rahoituskausi on vaihtumassa ja siihen liittyen maatalouspolitiikan uudistus on valmisteilla. Uudituksen oli tarkoitus tulla voimaan 2021, mutta nykyisillä säännöksillä jatkettaneen vielä useampi vuosi.

MTK:n Juha Lappalainen on tehnyt lyhyen, selkeän katsauksen tämän hetken valmistelutilanteesta.
https://dreambroker.com/channel/ova5ox5v/dgycyq5o

Kotieläintukia maksuun 23.4. alkaen

Huhtikuun lopussa maksetaan vuoden 2019 lopulliset kansalliset kotieläintuet:
* pohjoinen kotieläintuki (sonnit, emolehmät, teurashiehot)
* uuhien ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki
* sika- ja siipikarjatalouden tuki

Samaan aikaan maksetaan myös ennakkoa vuoden 2020 kansallisista kotieläintuista. Ennakko maksetaan sitä hakeneille yllä mainituista tukimuodoista. Ennakko on 75% haetusta määrästä.

Päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa 27.4.

Päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa maanantaina 27.4.2020. Haku kestää 15.6. asti.

Vuoden 2020 viljelijätukien hakuopas on myös julkaistu. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja tukiehdot sisältävästä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen nähden on koottu oppaan lukujen alkuun. Oppaassa on lisäksi kaksi uutta lukua. Luvuissa kerrotaan viljelijätukien väärinkäytöksien seuraamuksista sekä poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutuksista tukien hakuun ja tukiehtojen edellyttämiin viljelytoimenpiteisiin.

Toiminta koronaepidemian aikana

Maataloustoimistot ovat pääosin suljettu ja työntekijät ovat pitkälti etätöissä. Asiointi tapahtuu puhelimitse tai verkossa, toimistolla asiointi tulee sopia etukäteen.

Perinteisiä tukihakukoulutuksia ei järjestetä tänä keväänä. Koulutusta järjestetään verkon kautta ja materiaalit kootaan Tietolinkki -hankkeen sivuille. Verkkokoulutuksista tiedotetaan, kun päivämäärät ovat selvillä.

Ruokavirasto.fi-sivustolle on koottu kysymyksiä ja vastauksia koronaepidemian vaikutuksista tukiin.

Neuvo2020 palvelua myös etäyhteydellä

Neuvo 2020-palvelu on kaikkien viljelijöiden käytössä ja sen kautta voit saada edullista neuvontaa. Maksat neuvonnasta vain alv:n osuuden ja muut kustannukset katetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tuetun neuvonnan enimmäismäärä tilaa kohti on 10000 €/tila.

Neuvo 2020 -neuvontakäynti voidaan toteuttaa myös sähköisen etäyhteyden kautta, esimerkiksi Whatsapp-videon tai Microsoft Teamsin avulla. Valitse neuvoja neuvojarekisteristä ja sovi neuvojan kanssa, miten neuvonta toteutetaan.

Tuettua neuvontaa voi saada seuraavista osa-aluiesta: ympäristö, tuotantoeläimet, luomu, kasvinsuojelu, energia sekä maatilojen nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Lisätietoa Neuvo2020-palvelusta

Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa myös netissä

Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ostavilla ja käyttävillä pitää olla suoritettuna kasvinsuojelututkinto ja se on uusittava viiden vuoden välein. Jokainen voi nyt itse valita haluaako osallistua koulutukseen vai hankkiiko tarvittavan tiedon muuten. Kasvinsuojelukoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta tutkinto on pakollinen.

Tutkinnon pystyy nykyään tekemään myös verkossa. Sisällöltään verkkotutkinto on vastaava kuin paperilla tehtävä. Verkkotutkinto vaatii vahvan tunnistautumisen ja se käy esim. pankkitunnuksilla.

Tutustu koulutusmateriaaliin ennen tentin tekoa

Tentin voi tehdä mm. seuraavilla sivuilla:

Kasvinsuojelututkinto.fi

ProAgrian sähköinen kasvinsuojelututkinto