Biokaasun tuotanto maatilalla

AgroTeknoa ja Tietolinkki -hankkeet järjestävät BIOKAASUN TUOTANTO MAATILALLA -tilaisuuden keskiviikkona 10.11.2021 klo 11-14.30 Toholammilla (Lylyn Pisara, Lylyntie 30, Sykäräinen).

Aiheina biokaasulaitokset ja niiden toiminta, separointilaitteet ja logistiikka, kokemuksia biokaasun tuotannosta maatilalla, investointituet sekä Neuvo2020-hyödyntäminen. Klo 13 siirrytään tutustumaan Wennströmin biokaasulaitokseen ja separointilaitteisiin.

Mukana on Demeca Oy:n, Eko-Erotus Oy:n, MTK Keski-Pohjanmaan, ProAgria Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ely-keskuksen asiantuntijoita.

Tilaisuuteen voidaan ottaa osallistujia rajoitetusti, joten ilmoittaudu ennakkoon tästä linkistä tai jari.t.vierimaa@nivala.fi  p. 040 3447256.

Ennen tilaisuuden alkua mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen (ilmoita ilmoittautumisen yhteydessä). Tarkempi ohjelma tulee https://www.kpedu.fi/tietolinkki/tapahtumat  -sivuille. Kahvitarjoilu.

Lantaa saa levittää lokakuun loppuun

Lantaa saa levittää pelloille 31.10. asti. Päivämäärä koskee kaikkia tiloja riippumatta siitä onko tila sitoutunut ympäristökorvaukseen vai ei. Jos sääolot ovat olleet poikkeukselliset, lannanlevitys on sallittua 30.11. asti. Poikkeuksellilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa märkyys/ sateet ovat estäneet levityksen ennen lokakuun loppua.

Marraskuun lannanlevityksestä on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle ennen lokakuun loppua.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 465. Syysilmoitus on palautettava viimeistään torstaina 28.10.2021.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Lisätietoa syysilmoituksesta

Syksyn tukimaksut alkavat lokakuussa

Luonnonhaittakorvauksen 1.erän maksaminen aloitetaan 7.10.2021. Ensimmäisessä erässä maksetaan 85% tuesta.

Luomukorvauksen 1. erä maksetaan myös 7.10.2021 lähtien. Ensimmäisessä erässä maksetaan 85% kasvintuotannon korvauksesta. Loppuerä sekä kotieläintuotannon korvaus kokonaisuudessaan maksetaan keväällä 2022.

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin asiointipalvelu

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiointipalvelu on julkaistu. Palvelun avulla eläintenpitäjät voivat itse tehdä ilmoitukset eläinten pitopaikoista ja eläintenpidosta, tarkastella aiempia ilmoituksiaan sekä tehdä niihin tarvittaessa muutoksia.

Pitopaikkojen rekisteröintivelvollisuus koskee kaikkia maaeläinten pitopaikkoja, lukuun ottamatta kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä tai eläinlääkärien vastaanottoja.

Sovellukseen kirjaudutaan osoitteessa http://epr.ruokavirasto.fi

Asiointipalveluun kirjaudutaan tunnistautumalla suomi.fi-palvelun avulla esimerkiksi pankkitunnuksilla. Aikaisemmin eläintenpitoon ja pitopaikkoihin liittyvät ilmoitukset on tehty lomakkeilla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Halutessaan ilmoitukset voi tehdä edelleen paperilomakkeilla.

Ruokaviraston tiedote sähköisestä asiointipalvelusta

Sukusolujen pitopaikat

EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää nyt myös sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen rekisteröintiä.

Rekisteriin vietäviä pitopaikkoja ovat esimerkiksi paikat, joissa varastoidaan hyväksytyssä pitopaikassa kerättyjä nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien tai hevosten sukusoluja tai alkioita. Esimerkiksi nautojen kotitilasiemennystä harjoittavilla tiloilla sperman varastoinnissa käytettävien typpisäiliöiden pitopaikat tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Esimerkiksi maitotila, jolla on oma typpisäiliö, lisää eläintenpitäjärekisteriin tuotantomuodoksi ”naudat, sukusolujen tai alkioiden varastointi”.

Rekisteröinnin voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai lomakkeella ”ilmoitus eläintenpitotoiminnasta”.

 

Tukivuosikalenteri 2021-2022

Tietolinkki -hanke on koonnut Tukivuosi 2020-2021 kalenterin. Kalenteri on postitettu kaikille hankkeen toiminta-alueen aktiivitiloille elokuussa. Kalenterissa on hakemusten, ehtojen ja maksatusten tärkeitä päivämääriä sekä tärkeimmät tukiehtoihin liittyvät asiat. Kalenterista löytyy myös QR-koodit, jotka opastavat suoraan tarkempiin tukiehtoihin.

Voit ottaa kalenterin käyttöön myös omaan sähköiseen kalenteriin. Pdf-muotoisen kalenterin ja sähköisen kalenterin voi ladata täältä.