Muutos-hanke

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan -hanke. Hanke tarjoaa tukea ja opastusta maaseudun yrittäjille, jotka kaipaavat apua taloudellisissa tai hyvinvointia koskevissa asioissa. Lisäksi hanke auttaa yrittäjiä muutostilanteissa, joissa esimerkiksi yrittäjäura on päättymässä. Hankkeessa järjestetään muun muassa muutosvalmennusta sekä hyvinvointia ja työssä jaksamista edistävää elintapaohjausta. Osallistuminen on maksutonta.

Hankkeen toiminta-aika on  1.4.2022 – 31.8.2023 ja sitä hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa muutosmaaseudulla.diak.fi sekä projektipäällikkö Arja Lappalainen p. 050 479 3787

Kriisituet 2022

Maatalouden huoltovarmuuspakettiin kuuluu C-tukialueella vuonna 2022 seuraavat toimet:

Tukitason korotukset sika- ja siipikarjatalouden tukeen, kasvihuonetuotannon tukeen sekä puutarhatuotteiden tukeen.

Korotus sika- ja siipikarjatalouden tukeen on C2-alueella:

  • 0-170 ey: korotus on 48 €/ey, tuki nyt yhteensä 191 €/ey (alkuperäinen tukitaso oli 143 €/ey)
  • yli 170 ey: korotus on 70 €/ey, tuki nyt yhteensä 118 €/ey (alkuperäinen tukitaso oli 48 €/ey)

Lisämaksua ei tarvitse hakea erikseen vaan se maksetaan automaattisesti, jos olet hakenut näitä tukia vuonna 2022. Sika- ja siipikarjatalouden tuen lisämaksu ja kasvihuonetuotannon tuen lisämaksu maksetaan elokuusta 2022 alkaen. Puutarhatuotteiden varastointituen lisämaksu maksetaan tuen normaalin maksun yhteydessä keväällä 2023.

Luonnonhaittakorvauksen ja kotieläinkorotuksen lisämaksut

  • Luonnonhaittakorvauksen korotus 48 €/ha, tuki nyt yhteensä 290 €/ha (alkuperäinen tukitaso oli 242 €/ha)
  • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen lisäys 19 €/ha, tuki on nyt 79 €/ha (alkuperäinen tukitaso oli 60 €/ha).

Luonnonhaittakorvauksen korotus maksetaan ennakkomaksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen. Kotieläinkorotus maksetaan tuen normaalin maksun yhteydessä keväällä 2023.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla

KIPSI-hanke

KIPSI-hanke laajeni tänä kesänä mm. Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Se tarkoittaa, että hankkeen kautta viljelijät voivat hakea kipsikäsittelyä siihen soveltuville pelloille. Kipsikäsittely (kipsi, rahti, levitys) ja neuvonta (2 ha/ vuodessa) ovat viljelijöille maksuttomia ja verovapaita. Kipsikäsittelyn tavoitteena on vähentää maatalousmaalta tulevaa fosfori- ja kiintoainesvalumaa vesistöihin.

Kipsi ei sovellu kaikille pelloille (mm. luomupellot, järvien valuma-alueet). Karttapalvelun avulla voi tutkia lohkoja, jotka mahdollisesti soveltuvat kipsin levitykseen. Kartassa keltaisella olevat lohkot soveltuvat alustavan arvion mukaan kipsinlevitykseen. Tummemmalla keltaisella oleville alueille ei voi hakea kipsikäsittelyä.

Täytä tai tulosta kipsihakemus osoitteessa kipsinlevitys.fi – voit hakea samalla myös neuvontaa! HUOM! Kipsi-haku on nyt auki 8.7. asti. Neuvonnan haku on jatkuva.

Ely-keskuksen sivuilla on lisätietoa kipsistä ja hakemisesta.

Kipsi-hanke lyhyesti

Tukihaussa ilmoitetun kasvin muuttaminen

Päätukihaussa ilmoitettua kasvia voi muuttaa 16.6. jälkeen, jos
* on ilmoitettu virheellinen kasvi
* on ilmoitettu kasvi, jota ei voi tukiehtojen mukaan ilmoittaa
* ei ole päässyt kylvämään ilmoittamaansa kasvia

Muutos tehdään vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella ja se kannattaa tehdä heti asian huomattua. Lähtökohtana on, että lohkon tukitaso ei saa kasvaa.

Kysy tarvittaessa kunnasta lisäohjeistusta.

Päätukihakemuksen palautti 815 tilaa

Nivalan maaseutuhallinnon alueella päätukihakemuksen palautti 815 tilaa. Tilamäärä laski noin 2,5% edellisvuodesta. Vuonna 2021 tuenhakijoita oli 837.

Tuenhakijat jakautuvat kunnittain seuraavasti:
Kärsämäki 111
Nivala 291
Oulainen 119
Sievi 167
Ylivieska 127

Viljelyksessä oleva peltoala on yhteensä reilut 50 600 hehtaaria. Viljelyksessä oleva ala kasvoi edellisvuodesta noin 300 ha. Vuonna 2021 viljelyksessä oli 50 340 hehtaaria. Viljelykasvien kokonaisalat pysyivät hyvin samoina: vilja- ja nurmiala ovat molemmat noin 23 000 ha. Loput reilu 4000 ha on erikoiskasveilla (mm. rypsi, herne), monimuotoisuuspeltoina sekä erilaisina viljelemättöminä aloina.

Kesäkuun tukimaksut

Vuoden 2021 loput tuen maksetaan kesäkuussa 2022 seuraavasti:


9.6. lähtien maksetaan:

  • 2. erä (n. 5% tuen kokonaismäärästä) perus- ja viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta sekä peltokasvipalkkiosta
  • EU-nautapalkkion 2. erä. Toisessa erässä maksetaan tuki ajanjaksolta 16.9.-31.12.2021.
  • Eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (n. 50%)
  • Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja kilipalkkio kokonaisuudessaan vuodelta 2021.

16.6. lähtien maksetaan:

  • ympäristökorvauksen 2. erä (noin 15% tuen kokonaismäärästä)

30.6. lähtien maksetaan

  • Rahoituskurin palautus vuodelta 2021. Rahoituskurin palautus maksetaan tiloille, jolle on myönnetty suoria tukia yli 200 euroa vuonna 2021.

Kasvinsuojeluruiskujen testaus

Kasvinsuojeluruisku on testattava vuodesta 2021 lähtien 3 vuoden välein. Jos ruisku on testattu ennen 31.12.2020, se testi on voimassa vielä 5 vuotta. Kasvinsuojeluruiskun testausta järjestetään seuraavasti:

Huom! Testaukseen tultaessa ruisku on oltava puhdistettu ja siinä on oltava 150 l vettä.


Haapajärven koulutilalla ma 13.6.2022. Hinta 120 € (+ alv 24%). Varaa testiaika Timo Seppälältä p. 040 5903 101.


ProAgria Oulujärjestää ruiskun testausta Nivalassa 8.6. ja 9.6. sekä 6.7. Ajanvaraukset ja testipaikat p. 050 479 5774 Eemeli Koskela, eemeli.koskela@proagria.fi. Lisätietoa ProAgria Oulun sivuilta.


ProAgria Keski-Pohjanmaa testaa ruiskuja 3.6. Sievissä klo 9-10 Ns-talon piha, Sievinkylä, klo 10.30-12 Huovarin korjaamo ja klo 15.30-16.30 Kiiskilän vanha kauppa. Lisätiedot Jouni Huhtala p. 040-512 3703 tai Jarmo Karhula p. 044-521 2210. Lisätietoa ProAgria Keski-Pohjanmaan sivuilta.


 

 

 

ProAgria Oulu järjestää kasvinsuojeluruiskujen testausta seuraavasti (aikojen ja paikkojen tarkennukset mahdollisia):

Kärsämäki ti 16.6.
Nivala ti 9.6. ja ke 10.6.
Oulainen ma 15.6. ja to 18.6.
Ylivieska pe 5.6. ja ma 8.6.

Ilmoittautumisen yhteydessä asiakkaalle kerrotaan tarkempi kellonaika ja paikka. Lisätietoja ja ajanvaraukset jeremias.niskanen@proagria.fi tai  puh. 041 730 4238. Lisätietoja myös ProAgria Oulun sivuilla.


ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskujen testausta Sievissä keskiviikkona 8.6. klo 9:30 – 13:00 Ns. talon piha Sievinkylä ja klo 13:30 – 15:00 Hankkijan piha. Testauksen hinta on 180 € + alv24%.

Lisätietoja Jouni Huhtalalta p. 040 512 3703 tai Jarmo Karhulalta p. 044 521 2210. Lisätietoa on myös ProAgria Keski-Pohjanmaan sivuilla.


Haapajärven koulutilalla järjestetään kasvinsuojeluruiskujen testaus ma – ti 8.-9.6.2020 (tarvittaessa ke 10.6.). Hinta on 100 € + alv24%. Lisätiedot ja ajanvaraus Timo Seppälä p. 040 5903 101