Viimeinen kylvöpäivä on 30.6.

Kyl­vä tai is­tu­ta kas­vit vii­meis­tään 30.6. Päivämäärä koskee viljeltyä maatalousmaata ja viherkesantoja.

Kyl­vö­päi­västä voi poiketa, jos poik­keuk­sel­li­set sää­olo­suh­teet es­tä­vät kyl­vä­mi­sen 30.6. mennessä. Poik­keuk­sel­li­se­na sää­olo­suh­tee­na pi­de­tään ti­lan­net­ta, jos­sa pit­kään jat­ku­nei­den run­sai­den sa­tei­den ja vä­häi­sen haih­dun­nan vuok­si pel­lon mär­kyys on es­tä­nyt kyl­vä­mi­sen. Tässä tapauksessa kyl­vä heti olo­suh­tei­den sal­lies­sa. Voit käyt­tää apu­na vi­ral­li­sia sää­ti­las­to­ja tai ot­taa valo­ku­via loh­kon ti­lan­tees­ta, jol­loin voit tar­vit­ta­es­sa osoit­taa val­von­ta­ti­lan­tees­sa, että ky­sees­sä on ol­lut mär­kyy­des­tä joh­tu­va poik­keuk­sel­li­nen sää­olo­suh­de.

Eläintukien valvonnat ovat alkaneet uudelleen

Koronapandemian takia tauolla olleet eläinvalvonnat ovat alkaneet uudelleen. Normaalisti eläinvalvontoja tehdään ympäri vuoden.

Tänä vuonna tarkastajat ilmoittavat kaikista käynneistä ennakkoon. Puhelun yhteydessä voit keskustella tarkastajan kanssa sopivasta ajankohdasta. Eläinvalvonnasta ilmoitetaan enintään 48 tuntia ennen valvontaa.

Lisätietoa eläintukien valvonnasta.

Päätukihaku päättyy

Viljelijätukien päätukihaku päättyy maanantaina 15.6. Tukioikeuksien siirrot pitää jättää kuntaan myös 15.6. mennessä. Huom! Tarkista tilasi tukioikeuksien tilanne.

Tukioikeuksien varantohaku on myös päättymässä. Varantohakemukset pitää olla Ely-keskuksessa viimeistään 15.6.

Vuoden 2019 tukia maksuun kesäkuussa

11.6. lähtien maksetaan seuraavat vuoden 2019 tuet:

Perus- ja viherryttämistuen 2. erä (n. 5%)
Nuorten viljelijöiden EU-tuen 2. erä (n. 5%)
Peltokasvipalkkio 2. erä (n. 5%)

Eläinten hyvinvointikorvauksen 2. erä (n. 50%)
EU-nautapalkkion 2. erä (eläimet ajalta 15.9 – 31.12.2019)
Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa – ja kilipalkkio kokonaisuudessaan

18.6. lähtien maksetaan:

Ympäristösitoumusten 2. erä (n. 15%)

Maaseutuyritysten koronatuet

Alkutuotannon väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille. Tällaisia ovat esimerkiksi sellaiset erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, jotka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi.

Lisätietoa tuesta on Ruokaviraston sivuilla


Maaseudun yritysten väliaikainen tuki

Tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita.

Lisätietoa tuesta on Ruokaviraston sivuilla

Peruskuivatuksen edistämishanke

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla on käynnissä Perusku-hanke, joka auttaa viljelijöitä ja maanomistajia valtaoja-asioissa. Hankkeessa mm. edistetään ojitusyhtiöiden aktivoitumista sekä kuivatushankkeiden käynnistymistä ja autetaan valtaojien perkuuseen liittyvissä ongelmissa. Olipa kyse valtaojan perkuun käynnistämisestä tai siitä kuka maksaa kaivuuhankkeessa ja mitä, hankkeessa neuvotaan maanomistajia sekä hankitaan tietoa ja asiakirjoja ojahankkeiden toteuttamiseksi.

Tutustu Perusku-hankkeeseen

Lisätietoa projektipäällikkö Markus Sikkilä p. 050-5909 735/ markus.sikkila@maveplan.fi