Eläinmääräilmoitus

Tee tarvittaessa eläinmääräilmoitus Vipu-palvelussa 2.2.2023 mennessä. Eläinmääräilmoitus on tehtävä, jos olet vuonna 2022 hakenut:

  • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettua tukea (ilmoita siipikarja, hevoset, ponit)
  • Eläinten hyvinvointikorvausta sioista ja siipikarjasta
  • Luomun kotieläinkorotusta siipikarjasta/ ilmoitat tuotantotaukoja
  • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukseen hevoset ja siipikarja, jos haluat ilmoittaa ne eläintiheyden laskentaa

Huom! Nautojen määrät tulevat suoraan rekisteristä, niitä ei tarvitse erikseen ilmoittaa.

Lisätietoa eläinmääräilmoituksen tekemisestä on Ruokaviraston sivuilla.

EU:n eläinpalkkioiden haku 9.-24.1.2023

Eläinpalkkioita voi hakea Vipu-palvelussa 9.1.-24.1.2023. Kaikkia eläinpalkkioita on haettava vuosittain ja haku on mahdollista ainoastaan sähköisesti.

Tällä alueella (tukialue C2) nautapalkkiota saa vain sonnit (ei enää emolehmät ja -hiehot). Sonneilla on luovuttu ruokintapäiväkohtaisuudesta. Palkkio maksetaan sonneille, jotka ovat vähintään 11 kk ja ovat ikävaatimuksen täytyttyä tilalla vähintään 2 kuukautta (tilallapitoaika).

Lisäksi EU:n eläinpalkkiota maksetaan C2-alueella teuraskaritsoille- ja kileille.

Tutustu eläinpalkkioiden hakuohjeisiin

Vipu-mobiili

Viljelijän ja hallinnon välinen tiedonvaihto on tulevalla rahoituskaudella erityisen tärkeää ja tähän on avuksi kehitetty mobiilisovellus, Vipu-mobiili. Sovellus on jatkossa jokaisen tukia hakevan viljelijän työkalu.

Sovellus täydentää Vipu-palvelua, mutta ei korvaa sitä. Tuet haetaan edelleen Vipu-palvelussa, mutta Vipu-mobiilista saat nopeasti tiedon, jos hakemuksessasi havaitaan ristiriitoja satelliittikuviin verrattuna.

Vipu-mobiilin voi tällä hetkellä kirjautua vain tilan ensisijainen viljelijä. Jatkossa sovellusta voi käyttää maatilan asiointivaltuuksilla sekä valtuuttaa neuvojan tai muun tilan osallisen. Vipu-mobiilin voi ladata Google Play- tai App Store -sovelluskaupasta.

Vipu-mobiilin esittely (youtube)

Ajankohtaisinfot kotieläintiloille sekä peltoviljelyyn

Tietolinkki -hanke järjestää kaksi ajankohtaista webinaaria:

Kotieläintilojen ajankohtaisinfo maanantaina 12.12. klo 12:00 – 15:15. Aiheena on mm. Eläinten hyvinvointikorvaus naudoilla, eläintuet ja uusi eläinten hyvinvointilaki. Ilmoittaudu täältä webinaariin. Ilmoittautumisen yhteydessä voi lähettää ennakkokysymyksiä.

Peltoviljelyn ajankohtaisinfo perjantaina 16.12. klo 10:00 – 12:15. Aiheena peltokasvien markkinanäkymät sekä maatalouspolitiikan suuntaviivoja uudella ohjelmakaudella. Ilmoittaudu webinaarin tästä linkistä.

Lisätietoa tapahtumista sekä tarkat ohjelmat löytyvät Tietolinkki -hankkeen sivuilta.

Tukimaksut jatkuvat joulukuussa

9.12. lähtien maksetaan:

  • perus- ja viherryttämistuen 1. erä (noin 95% tuen arvioidusta kokonaismäärästä)
  • nuoren viljelijän EU-tuen 1. erä (noin 95%)
  • peltokasvipalkkion 1. erä (noin 95%)
  • luonnonhaittakorvauksen 2. erä (noin 15% tuen kokonaismäärästä)

15.12. lähtien maksetaan:

  • EU-nautapalkkion (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät) 1. erä. Ensimmäisessä erässä maksetaan eläimistä ajanjaksolta 1.4.-15.9.2022. Maksettava osuus on noin 40% koko vuoden enimmäismäärästä.

Viljelijätukien maksuaikataulu vuodesta 2023 lähtien

Tuleva rahoituskausi tuo mukanaan muutoksia viljelijätukiin. Koska koko tukijärjestelmä muuttuu, viljelijälle muutokset näkyvät uusien ehtojen lisäksi tukien maksuaikataulussa.

Tukien maksuajankohdat siirtyvät useissa tuissa nykyisistä ajankohdista myöhemmäksi. Vuodesta 2023 lähtien tukien maksut painottuvat hakuvuoden joulukuulle ja seuraavaan kevääseen. Tavoitteellinen maksuaikataulu vuosille 2023–2028 löytyy ruokaviraston sivuilta.

Ruokaviraston tiedote maksuaikataulusta

 

 

Kansalliset peltotuet ja eläinten hyvinvointikorvaus maksuun

Yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden tuki maksetaan 24.11. lähtien. Tuet maksetaan kokonaan yhdessä erässä eli maksuosuus on 100%.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ensimmäinen erä vuodelta 2022 maksetaan myös 24.11. lähtien. 1. erässä maksetaan nauta-, lammas- ja vuohitiloille eläinrekisteriin  1.1.-30.6.2022 kertyneiden eläinyksiköiden perusteella täysimääräisesti. Sikatiloille maksetaan puolet hakijan koko vuodelle ilmoittamasta eläinmäärästä.