Ympäristökorvaus maksuun

Ympäristökorvauksen 1. erä maksetaan 17.11.2022 lähtien. Ensimmäisessä erässä maksetaan 85% myönnettävästä korvauksesta.

Ympäristösopimusten (maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito, kosteikon hoito sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpitosopimus) 1. erä maksetaan 10.11.2022 alkaen. Ensimmäinen erä on näissäkin 85%.

Kiinteistöverotuki

Maatalouden tuotantorakennusten kiinteistöverotuki on haettavissa 15.9. – 31.10. Omaverossa

Kiinteistöverotuki on osa maatalouden huoltovarmuuspakettia. Tukea voi hakea, jos maatalouden tuotantorakennuksista perittävä kiinteistövero on vähintään 10 euroa. Tuen määrä riippuu siitä, paljonko sinulle on määrätty kiinteistöveroa tuotantorakennuksista vuonna 2022. Tuki on enintään 35 000 euroa/ hakija.

Katso tarkemmat hakuohjeet verottajan sivuilta

Lantaa saa levittää lokakuun loppuun asti

Lantaa saa levittää pelloille 31.10. asti. Päivämäärä koskee kaikkia tiloja riippumatta siitä onko tila sitoutunut ympäristökorvaukseen vai ei. Jos sääolot ovat olleet poikkeukselliset, lannanlevitys on sallittua 30.11. asti. Poikkeuksellilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa märkyys/ sateet ovat estäneet levityksen ennen lokakuun loppua.

Marraskuun lannanlevityksestä on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 31.10 mennessä.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 465. Syysilmoitus on palautettava viimeistään torstaina 27.10.2022.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Lisätietoa syysilmoituksesta Ruokaviraston sivuilla

Syksyn tukimaksut alkavat

Tukimaksut alkavat 6.10, jolloin maksussa on luonnonhaittakorvaus. Tukitaso on nyt 290 €/ha ja siitä maksetaan ensimmäisessä erässä 85%. Tukitasoa nostettiin keväällä, kun maatalouden huoltovarmuuspaketti hyväksyttiin.
6.10. lähtien maksetaan myös luomukorvauksen 1. erä (85%).

Hukkakaura

Nyt on hyvä aika tarkkailla hukkakauraa. Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolivälin jälkeen. Ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät tai epäilet löytäneesi hukkakauraa lohkoilta, joita ei ole aikaisemmin ilmoitettu.

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muovipussiin ja poltetaan. Kitkentäkierroksia on tehtävä viikoin välein kaksi tai kolme kertaa.

Hukkakauran tuntomerkit

Hukkakauran torjunta

Tämän vuoden eläinpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 2023

Vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioiden ensimmäiset erät maksetaan vasta alkuvuodesta 2023. Emolehmä-, emolehmähieho- sekä sonni- ja härkäpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 1.4. ja 15.9. väliseltä ajalta. Palkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2023.

Palkkioiden ensimmäiset erät on viime vuosina maksettu jo joulukuussa. Eläinpalkkioiden järjestelmään on tullut tänä vuonna merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi palkkioiden maksaminen samassa aikataulussa ei ole mahdollista.

Teurashiehopalkkio, uuhi- ja kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio maksetaan kokonaan kesäkuussa 2023, kuten aiempina vuosina.