Syksyn tukimaksut

Luonnonhaitta- ja ympäristökorvauksen sekä luomun ennakon maksuprosentti on tänäkin vuonna 85%. Normaalisti ennakkoa voisi maksaa 75%, mutta tähän on saatu poikkeus tälle vuodelle (poikkeus on ollut käytössä myös vuosina 2015-2020).

Vuoden 2021 hehtaaritukien maksut alkavat lokakuussa, jolloin maksetaan luonnonhaittakorvauksen ennakko. Marraskuussa maksussa ovat ympäristökorvaus sekä eläinten hyvinvointikorvaus. Joulukuussa maksetaan mm. kansalliset ha-tuet, perus- ja viherryttämistuki, peltokasvipalkkio sekä nautapalkkioita. Katso tästä syksyn 2021 tavoitteellinen maksuaikataulu kokonaisuudessaan. Maksuaikatauluun ei ole tullut oleellisia muutoksia edellisvuodesta.

Syyskuussa maksetaan rahoituskurin palautus vuodelta 2020.

Peru maataloustuet, jos tukiehdot eivät täyty

Tukiehtojen on täytyttävä koko kalenterivuoden. Tukiehtoja ovat mm. viljelykelpoisuus, alan säilyminen avoimena ja täydentävien ehtojen noudattaminen. Lisäksi yksittäisillä tuilla on omia tukiehtoja.

Jos tukiehdot eivät täyty, peru maataloustuet. Tuen voi perua koko peruslohkolta tai kasvulohkolta tai vain osasta kasvulohkoa. Voit perua yksittäisen tuen tai kaikki tuet. Perumisen voi tehdä vapaamuotoisella ilmoituksella tai lomakkeella 145.

Jos tukiehtojen täyttymättömyys johtuu hyväksytystä ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisesta olosuhteesta, tukia ei tarvitse perua. HUOM! Ylivoimaisesta esteestä ja poikkeuksellisesta olosuhteesta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Todisteet asiasta on toimitettava 15 työpäivän sisällä, kun niiden toimittaminen on mahdollista.

Kasvustojen päättäminen

Ole tarkkana kasvustojen päättämisajankohdissa. Ympäristösitoumuksen lohkokohtaisilla toimenpiteillä on eri pituisia säilyttämisaikoja.


Kesannot

Viher- ja sänkikesannot saa päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen. Jos kesantopellolle kylvää nurmikasveja tai syksyllä kylvettäviä kasveja, ne voi päättää jo 15.7.

Suojavyöhykenurmi
Voi päättää sitoumuskauden loputtua eli aikaisintaan 1.5.2022.

Luonnonhoitopelto
Luonnonhoitopeltonurmen voi päättää aikaisintaan toisen kasvukauden jälkeen 1.9 alkaen tai 15.7. alkaen, jos kasvusto päätetään syyskylvöisten kasvien kyvöä varten. Kasvinsuojeluaineiden käyttö on sallittua päättämisen yhteydessä.

Viherlannoitusnurmi
Viherlannoitusnurmen voi päättää ennen syysviljan kylvöä. Jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä, viherlannoitusnurmen saa päättää aikaisintaan 1.9. ja muokata aikaisintaan 1.10.

Kerääjäkasvi
Kasvuston voi muokata tai kyntää aikaisintaan 1.10. Kerääjäkasvin voi päättää kasvinsuojeluaineilla aikaisintaan 15.9.

Monimuotoisuuspellot
Maisema- ja riistapellot voi päättää aikaisintaan kylvöä seuraavana keväänä.

Saneerauskasvit
Saneerauskasvit saa muokata maahan aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua kylvöstä. Saneerauskasvia ei saa päättää kemiallisesti.

Lisätietoa on Ympäristökorvauksen sitoumusehdoissa kohdassa ”lohkokohtaiset toimenpiteet”

Hukkakaura

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.

Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolivälin jälkeen. Tarkkaile lohkoja hukkakauran varalta ja ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät tai epäilet löytäneesi hukkakauraa lohkoilta, joita ei ole aikaisemmin ilmoitettu.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muovipussiin ja poltetaan. Kitkentäkierroksia on tehtävä viikoin välein kaksi tai kolme kertaa.

Hukkakauran tuntomerkit

Hukkakauran torjunta

Kuivuuden vaivaamat kasvustot

Maataloustukien saamisen ehtona on, että noudattaa hyvää maatalouskäytäntöä sekä muokkaa, lannoittaa ja kylvää täydentävien ehtojen mukaisesti.

Jos kasvusto on kuitenkin kuivuudesta johtuen heikko/ kunnollista kasvustoa ei ole kasvanut, se voidaan päättää. Täydentäviä ehtoja tulee kuitenkin noudattaa myös huonosti itäneillä ja kuivuudesta kärsivillä aloilla eli rikkakasvit on torjuttava kemiallisesti tai mekaanisesti. Tee kasvuston ennenaikaisesta päättämisestä muistiinpanot lohkokirjanpitoon. Suositeltavaa on myös ottaa kuvia huonosti itäneistä kasvustoista.

Huom! Ympäristökorvauksessa on kuitenkin säilyttämisvaatimukset luonnonhoitopellon, kerääjäkasvin, saneerauskasvin, viherlannoitusnurmen ja monimuotoisuuspeltojen osalta. Kesannot voidaan päättää kemiallisesti tai mekaanisesti 1.9. alkaen tai 15.7. alkaen, jos kylvetään syksyllä.

Maataloustoimistojen aukioloajat kesällä 2021

Maataloustoimistojen henkilökunta on lomalla seuraavasti:

Leena Gronoff 5.7. – 4.8.2021
Hilkka Hänninen 24.6. – 1.8.2021
Pekka Nikula 5.7. – 1.8.2021
Irma Saukko 21.6. – 8.8.2021
Mervi Vähäsöyrinki 12.7. – 8.8.2021

Maaseutuasiamies Emma Aamuvuori päivystää kesän ajan koko yksikön alueella. Hänet tavoittaa numerosta 040-3447 258.

Kaikkien työntekijöiden yhteinen sähköposti on maatalous@nivala.fi

Tarkemmat yhteystiedot löytyvät täältä

Viljelijätukien valvonnat ovat käynnissä

Ely-keskus tekee maatiloilla peltovalvontaa kesäkuun puolivälistä aina marraskuun puoliväliin asti. Tänä vuonna valvotaan poikkeuksellisesti vain 3% tiloista (normaalisti noin 5%). Kaikista valvontakäynneistä myös ilmoitetaan nyt ennakkoon. Nämä muutokset johtuvat koronapandemiasta.

Valvontaan kuuluu myös asiakirjojen tarkastus. Tilakäynnillä tarkastetaan vuokrasopimukset, rehukirjanpito ja vuoden 2021 viljelysuunnitelma. Muut asiakirjat tarkastetaan myöhemmin talviaikaisen asiakirjavalvonnan yhteydessä.

Eläintukien valvontoja tehdään ympäri vuoden. Eläintukien valvonnoissa tarkastetaan eläimet ja niihin liittyvät tukiehdot.

Ruokaviraston tiedote valvonnoista

Lisätietoa tukien valvonnoista