Kasvinsuojelukoulutus -PERUTTU

ProAgria Oulu järjestää tänä keväänä yhden kasvinsuojelukoulutuksen Limingassa 25.3.2020 klo 10-14.

PERUTTU koronaviruksen vuoksi.

Kasvinsuojelutkinto vaaditaan kaikilta kasvinsuojeluaineiden ammattikäyttäjiltä, jotka suorittavat kasvinsuojeluruiskutuksia ja ostavat kasvinsuojeluaineita. Kasvinsuojelututkinto on voimassa viisi vuotta.

Kurssin hinta 80 € (käteismaksu), sisältää kahvin.

Ilmoittautuminen viimeistään 11.3.2020 tämän linkin kautta tai anne.kipina@proagria.fi, puh. 08 316 8611 (vaihde)

 

Maidontuotannon tuelle korotus vuodelle 2019

Vuoden 2019 maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen lopulliset määrät on vahvistettu. Tuen lopullinen laskenta tehdään, kun koko vuoden tuotettu maitomäärä on tiedossa. Maidontuotannon tukeen varattu määräraha pyritään käyttämään mahdollisimman täysimääräisesti. Maidon tuotantomäärä oli pohjoisen tuen alueella vuonna 2019 likimain sama kuin vuonna 2018.

Maidontuotannon tukea maksetaan C2-alueella 8,8 senttiä/litra ajalta 1.1.-31.3.2019 ja 8,2 senttiä/ litra 1.4.-31.12.2019. Korotusta alkuperäiseen tukitasoon on alkuvuoden osalta 0,3 ja loppuvuodelta 0,2 senttiä/litra.

Korotus maksetaan helmikuun maidon tuotantotuen yhteydessä 13.3.2020 alkaen.

Kansallisten kotieläintukien haku

Kansallisten kotieläintukien ennakko on haettavissa 27.3.2020 asti. Ennakkoa voi hakea Vipu-palvelussa tai lomakkeella 139.

Tällä alueella ennakkoa voi hakea emolehmistä, sonneista, häristä, kutuista, uuhista, teurashiehoista sekä sioista ja siipikarjasta. Ennakko on 75% myönnettävästä tuesta ja se maksetaan arviolta huhtikuussa. Lopullinen tuki maksetaan keväällä 2021. Jos et hae ennakkoa, tuki maksetaan kokonaisuudessaan keväällä 2021.

Huom! Sika- ja siipikarjatalouden tuki haetaan kokonaisuudessaan 27.3.2020 mennessä. 

Hakuopas – Pohjoinen kotieläintuki

Hakuopas – Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki

Luomu 2020

Uusia viisivuotisia luomusitoumuksia voi tehdä keväällä 2020. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää myös uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Myyntikasvivaatimus koskee vuodesta 2015 lähtien myös luomukotieläintiloja, joilla on ollut luomusitoumus ainoastaan kasvintuotannosta. Myyntikasvivaatimuksen voi täyttää:
* ilmoittamalla tänä vuonna vähintään 30% sitoumusalasta myyntikasveille
* ilmoittamalla luonnonmukaiseen tuotantoon sen eläinlajin, jonka rehuksi valtaosa tilan sadosta on käytetty

Tila ei voi tehdä jatkositoumusta/ voimassa oleva sitoumus raukeaa, jos se ei täytä toista edellä mainittua vaatimusta.

Myyntikasvivaatimus on myös kasvinviljelytiloilla. Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, tuota myyntikasveja keskimäärin vähintään 30 %:lla sitoumusalasta. Huomioi poikkeukset.

Myyntikasvit luomussa
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusehdot, Liite 2

Lisätietoa myyntikasvivaatimuksesta Ruokaviraston sivuilla

 

Ympäristökorvaus 2020

Ympäristösitoumukset päättyvät 30.4.2020. Uusia sitoumuksia ei voi antaa tänä keväänä. Halutessasi voit jatkaa nykyistä sitoumusta yhdellä vuodella. Sitoumusta jatketaan samoilla ehdoilla ja tukitasoilla.

Voimassa oleviin sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari. Vaikka uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin siirtää toiselle tai jakaa.

Jatkositoumusta annettaessa on mahdollista luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä. Jos haluat luopua toimenpiteestä, luovut siitä kokonaan. Et voi luopua toimenpiteestä ilman takaisinperintää yksittäisen lohkon osalta. Jos lohko poistuu hallinnasta, uusi haltija voi luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä ilman seuraamuksia.

MMM:n tiedote 27.2.2020

Tukitaulukot 2020

Tukitaulukot on päivitetty  vuodelle 2020. Tukitasoissa ei ole isoja muutoksia edellisvuoteen. Osassa kansallisissa tuissa tukitaso on hiukan pienentynyt. Alenema liittyy vuoden 2019 poikkeuksellisen tukitason korotuksen poistumiseen. Ympäristökorvaukseen suunnitellut leikkaukset eivät ole toteutumassa, joten tasot ovat samat kuin vuonna 2019.

Pinta-alatuet sekä kotieläintuet vuonna 2020

Maatilan SPV-päivä 12.3.2020

Ajantasalla -hanke järjestää Maatilan SPV-päivän torstaina 12.3.2020 klo 9:30 – 15:15 Toholammin kunnantalolla.

Päivän aikana käsitellään mm. seuraavia aiheita: onnistunut spv, verokysymykset, henkinen valmistautuminen, spv rahoittaja näkökulmasta, nuoren viljelijän aloitustuki, eläkevaihtoehdot. Koulutus on tarkoitettu sukupolvenvaihdosta suunnitteleville ja spv-prosessissa oleville, jatkajille ja luopujille.

Kahvitarjoilu (Avain Säästöpankki), Omakustanteinen lounas.

Päivän ohjelma

 Ilmoittautumiset linkin kautta tai ritva.jaakkola@kpedu.fi  p. 044 7250 625.