Hevoseläinten pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti

Kaikki hevoseläinten pitäjät ovat velvollisia rekisteröitymään eläintenpitäjäksi ja ilmoittamaan pitopaikkaa koskevat tiedot (MMM:n asetus 222/2017). Ilmoitus tehdään kunnan maataloustoimistoon ja se on tehtävä 31.12.2020 mennessä.

Ilmoitus on tehtävä yhdestäkin hevoseläimestä (hevonen, poni, aasi, seepra sekä näiden risteytykset).

Eläintenpitäjä (omistaja tai haltija) rekisteröityy eläintenpitäjäksi eläintenpito- lomakkeella.

Eläinten pitopaikka ilmoitetaan pitopaikka-lomakkeella. Jos samassa pitopaikassa on useamman eri haltijan hevosia, pitopaikan rekisteröi tallista vastuussa oleva henkilö. Muut eläintenpitäjät käyttävät sitten samaa tunnusta omissa ilmoituksissa.

Lisätietoa hevoseläinten rekisteröinnistä.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus on jätettävä 30.10.20 mennessä

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 465. Syysilmoitus on palautettava viimeistään perjantaina 30.10.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Maatilan SPV-päivä Ylivieskassa 3.11.2020

Tietolinkki -hanke järjestää maatilan sukupolvenvaihdospäivän tiistaina 3.11.2020 Ylivieskassa klo 9:30 – 15:15 (Centria-ammattikorkeakoulu, Vierimaantie 7, Ylivieska).

Tilaisuus on tarkoitettu jatkajille ja luopujille: onnistunut SPV, verokysymykset, SPV rahoittajan näkökulmasta, henkinen valmistautuminen, eläkevaihtoehdot, nuoren viljelijän aloitustuki ja nuoren yrittäjän kokemuksia.

Tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen ja sitä on mahdollisuus seurata myös etänä (ilmoittautuessa saa ohjeet).
Omakustanteinen lounas, iltapäiväkahvit tarjoaa Keski-Pohjanmaan Osuuspankki.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Tietolinkki -hankkeen sivuilta. Lisätietoa Tietolinkki -hanke, ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044 7250 625

HUOM!
Tämän tilaisuuden antia täydentävät luopujille järjestettävä oma tilaisuus ke 25.11. klo 11-14
ja jatkajille järjestettävä oma tilaisuus ke 2.12. klo 11-14. Lisätietoa tulee tänne.

Karjanlannan käyttö syksyllä

Muistilista karjanlannan levityksestä

1.9 alkaen karjanlannassa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha

15.9 alkaen karjanlantaa saa levittää vain sijoittamalla tai pellon pintaan levitettäessä lanta on muokattava vuorokauden sisällä

1.10. alkaen lannan syyslevitys on sallittua myös lohkoille, joille on ilmoitettu kerääjäkasvi

30.10 mennessä viljelijöiden tulee ilmoittaa Vipu-palvelussa ne lohkot, joilla toteutetaan ympäristökorvauksen ”lietelannan sijoittaminen peltoon” tai ”orgaanisen aineksen kierrättäminen” -toimenpidettä

31.10 saakka karjanlantaa saa levittää pellolle

30.11 saakka karjanlantaa saa levittää poikkeustapauksissa, jos sääolot ovat estäneet levittämisen aiemmin. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä ilmoitus 31.10. mennessä kunnan ympäristösihteerille.

Lannanlevitys on aina kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.

Lisätietoa karjanlannan käytöstä (ns. nitraattidirektiivi)

Syksyn tukimaksut alkavat 1.10.2020

Luonnonhaittakorvauksen maksaminen alkaa torstaina 1.10.2020. Tuki maksetaan kahdessa erässä ja ensimmäisessä erässsä maksetaan 85% tuesta. Toinen erä maksettaneen joulukuussa 2020.

Luonnonmukaisen tuotannon korvaus maksetaan 8.10. alkaen. Luomutuesta maksetaan 85% kasvinviljelyn korvauksesta. Kotieläinkorotus maksetaan loppumaksun yhteydessä keväällä 2021.

Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu syksyllä 2020

Syksyn 2020 maksuaikataulu on pitkälti sama kuin edellisinä vuosina. Kokonaisuudessaan tavoitteellinen maksuaikataulu löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Kuukausi Tuki Maksetaan
Lokakuu Luonnonhaittakorvaus noin 85%
Kasvintuotannon luomutuki noin 85%
Marraskuu Ympäristökorvaus noin 85%
Ympäristösopimukset noin 85%
Eläinten hyvinvointikorvaus noin 50%
Joulukuu Kansalliset peltotuet:
– yleinen ha-tuki
– nuorten viljelijöiden ha-tuki
– pohjoinen ha-tuki
100%
Luonnonhaittakorvaus loppumaksu n. 15%
Perus- ja viherryttämistuki noin 95 %
Nuoren viljelijän tuki (EU) noin 95%
Peltokasvipalkkio noin 95%
EU-nautapalkkio noin 70%

 

Lietteenkäsittely ja syysmuokkaus -päivä 24.9.2020

AgroTeknoa Jokilaaksoihin-hanke järjestää lietteenkäsittelyn ja syysmuokkauksen ammattitapahtuman  Nivalassa 24.9.2020 klo 10. Tapahtuma järjestetään Nivalasta noin 15 km Kajaaniin päin, osoitteessa Kajaanintie 1422.

Esittelyssä ja työnäytöksissä on kattava valikoima multainvaunuja, vetoletkulevittimiä sekä syysmuokkauskoneita.

Lisätietoa tulee AgroTeknoa -hankkeen nettisivuilla.

Kahvi- ja makkaratarjoilu!

Tervetuloa Suomen suurimpaan multainvaunujen & vetoletkulevittimien työnäytökseen!