Vuoden 2023 peltotukihaun täydentävä haku

Voit täydentää viime vuoden peltotukien hakemustasi 27.2.2024 asti, jos jokin näistä toimenpiteistä on jäänyt hakematta:

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide

Ympäristökorvauksen

  • kiertotalouden edistäminen-,
  • valumavesien hallinta- ja
  • lintupellot-toimenpiteet

Täydentävä haku on ainoastaan paperilomakkeella 469M. Lomake on palautettava kuntaan viimeistään 27.2.2024.

Lisätietoa on Ruokaviraston sivuilla.

Syysilmoituksen muutosmahdollisuus

Syysilmoituksella on muutosaika 23.5.2024 asti.

Muutosmahdollisuus avautuu Vipu-palvelussa 15.3. Sitä ennen muutoksia voi tehdä ilmoittamalla kuntaan kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella.

Muutosmahdollisuus on vain talviaikaisessa kasvipeitteisyydessä. Huom! Ympäristökorvauksen toimissa ei ole muutosmahdollisuutta.

 

Vuoden 2023 sonnipalkkion 1. erän maksu

Vuoden 2023 sonnipalkkion 1. erä maksetaan 8.2.2024 alkaen. Ensimmäisessä erässä maksetaan noin 70% koko vuoden tukisummasta. Sonnipalkkio maksetaan niistä eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9. Loppumaksu maksetaan kesäkuussa 2024.

8.2. lähtien maksetaan AB-alueella myös emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio. Näitä tukia ei ole lainkaan tällä alueella (tukialue C).

Eläintuet 2024

Vuoden 2024 eläintukien yhteenveto on julkaistu. Löydät yhteenvedon täältä.

Eläintukien haut 2024:

  • Eläinpalkkioiden haku päättyy 24.1.
  • Eläinten hyvinvointikorvauksen haku päättyy 1.2.
  • Kansallisten kotieläintukien haku on 12.2.-5.3.
  • Eläinmääräilmoitus vuodelta 2023 on jätettävä viimeistään 1.2.

Tietolinkki -hankkeen tilaisuudet alkuvuonna


KOTIELÄINTILOJEN TALVI-INFO ti 16.1.24 klo 10-13

Aiheina eläinten hyvinvointikorvaus, muut tuet ja palkkiot, uusi eläinten hyvinvointilaki, kotieläinvalvontojen painopisteet, investointituet. Mukana on ProAgrian, MTK:n, Ely-keskuksen ja Maaseutuyksikkö KaseKan asiantuntijoita.

Ilmoittaudu tästä


NÄIN TEEN SYYSILMOITUKSEN -webinaari pe 19.1.24 klo 10-12

Käydään läpi syysilmoituksen tekeminen maaseutuasiamiesten johdolla: kasvipeite, kiertotalous, luomu ja kasvinsuojelu, valumavesien hallinta, lintupellot. Käväise katsomassa syysilmoitusta Vipussa ennen webinaaria!

Ilmoittaudu tästä


Tulossa on myös YHTIÖITTÄMINEN JA YHTEISTOIMINTA -päivä 30.1.2024 Oulussa, PERUNAPÄIVÄ 31.1.2024 Kalajoella sekä VEROWEBINAARIT 6.2. ja 7.2. Tarkemmat ohjelmat sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät Tietolinkki -hankkeen sivuilta. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua myös suoraan ritva.jaakkola@kpedu.fi

Eläinmääräilmoitus 8.1. – 1.2.2024

Eläinmääräilmoituksen vuodelta 2023 voi jättää Vipu-palvelussa 8.1.-1.2.2024. Eläinmääräilmoitus tulee jättää seuraavissa tuissa:

  • Eläinten hyvinvointikorvaus (siat ja siipikarja)
  • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (siipikarja)
  • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (siipikarja)

Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät saadaan suoraan eläinrekisteristä, joten niitä ei tarvitse ilmoittaa. HUOM! Jos käyttää eläinmäärän laskennassa yhteisön eläimiä, eläinmääräilmoitus on aina tehtävä.

Myöskään hevosia ja poneja ei enää ilmoiteta. Eläinmääräilmoitus ei koske enää luonnonhaittakorvausta.

Lisätietoa eläinmääräilmoituksesta