Vuoden 2023 loppuja peltotukia maksuun

Vuoden 2023 loppuja tukia maksetaan tiloille 20.6. lähtien. Maksussa ovat EU:n suorien tukien loppuerät eli noin 5% tuen kokonaismääristä. Poikkeuksena on talviaikainen kasvipeitteisyystuki, joka maksetaan nyt kokonaan (100%).

Maksussa on:

 • Perustulotuki
 • Uudelleenjakotuki
 • Nuorten viljelijöiden tulotuki
 • Tärkkelysperunapalkkio
 • Erikoiskasvipalkkio
 • Ekojärjestelmätuki

Tuettuja lomia maatalousyrittäjille

MTLH ry järjestää maatalousyrittäjille ja heidän perheilleen tuettuja lomia loppuvuonna 2024. Tuetut lomat on viiden vuorokauden täysihoitolomia ja ne sisältävät majoituksen, ruokailut ja monipuolisen lomaohjelman. Lomien omavastuu on vain 125€.

Hae lomaa mahdollisimman pian, paikkoja on rajoitetusti!

Lue lisää ja hae lomaa 

Vuoden 2023 eu:n suorien tukien lopulliset tukitasot

EU:n suorien tukien lopulliset tukitasot vuodelle 2023 on vahvistettu. Loppuosat maksetaan tiloille kesäkuussa 2024. Tukitasot ovat:

 • Ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyys 40 €/ha, alkuperäinen tukitaso oli 50 €/ha. Tukitasoa alennettiin, koska toimenpiteeseen ilmoitettiin alaa reilusti yli arvioidun.
 • Perustulotuen tukitaso C-alueella 117,55 €/ ha, korotusta alkuperäiseen tukitasoon 0,52 €/ha.
 • Uudelleenjakotuki 19,75 €/ha, korotusta tuli alkuperäiseen tukitasoon 2,07 €/ha.
 • Nuorten viljelijöiden tulotuki 95,40 €/ha, korotusta alkupeäiseen tukitasoon 7,40 €/ha.
 • Sonnipalkkion määräksi vahvistettiin 125 €/eläin tukialueella C.

 

Lisätietoa on Valtioneuvoston tiedotteessa.

Kesäkuun tukimaksut

Kesäkuussa maksetaan loput vuoden 2023 tuista.

6.6.2024 lähtien maksetaan (listassa on vain C-alueella maksettavat tuet):

 • eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (noin 50%)
 • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio kokonaisuudessaan (100%)
 • sonnipalkkion toinen erä (noin 30%)
 • ympäristökorvauksen loppuerä, joka on noin 15% (kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta sekä lintupellot maksetaan nyt 100%, sillä näistä ei ole maksettu ennakkoa)

Kesäkuussa on maksussa myös loppuerät perustulotuesta (noin 5%), uudelleenjakotuesta (noin 5%), nuoren viljelijän Eu-tuesta (noin 5%), tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkiosta (noin 5%) sekä ekojärjestelmätuki. Näiden tukien maksupäivät eivät ole vielä tiedossa.

Tukia maksuun toukokuussa

Vuoden 2023 tukia maksetaan 30.5.2024 lähtien seuraavasti:

 • luonnonhaittakorvauksen loppuerä, joka on noin 5% tuen kokonaismäärästä
 • luomupeltotuen loppuosa sekä luomun kotieläinkorotus kokonaisuudessaan
 • alkuperäisrotujen kasvattaminen -sopimukset 100%
 • kosteikkojen hoitosopimusten sekä maatalousluonnon ja maiseman hoitosopimusten loppuerä (n. 15%)

Tukikoulutusten materiaalit ja tallenteet

Kevään tukikoulutukset on pidetty. Koulutuksissa käytiin läpi ekojärjestelmä, ehdollisuuden vaatimuksia, ympäristökorvaus sekä yleistä tukihausta. Voit palata materiaaleihin oheisten linkkien kautta:

Yleistä tukihausta
Ehdollisuus
Ympäristökorvaus
Ekojärjestelmä

Huom! Aineistot on tehty esityshetkellä olleiden tietojen pohjalta. Tarvittaessa tarkista ajantasainen tieto Ruokaviraston sivuilta tai maataloustoimistosta.


Tietolinkki -hanke on järjestänyt keväällä mm. tukihaun kertaustunnit, tukikoulutusta sekä Luomuinfon ja infon ympäristösopimuksista. Koulutusten materiaalit ja tallenteet löytyvät hankkeen sivuilta:

https://www.kpedu.fi/tietolinkki/materiaalit

Ympäristösitoumuksen ilmasto- ja ympäristökoulutus on suoritettava 30.4.2024 mennessä

Ympäristösitoumuksen ilmasto- ja ympäristökoulutus tulee suorittaa 30.4.2024 mennessä. Koulutus koskee tiloja, jotka ovat tämän toimenpiteen valinneet ympäristökorvaukseen vuonna 2023.

Koulutus löytyy Vipu-palvelusta ”hae/ ilmoita” -välilehdeltä. Koulutuksen voi suorittaa kuka tahansa maatilan osallisista, osallisella on kuitenkin oltava asioitioikeidet Vipu-palveluun.

Lisätietoa koulutuksesta