Lantaa saa levittää lokakuun loppuun asti

Lantaa saa levittää pelloille 31.10. asti. Päivämäärä koskee kaikkia tiloja riippumatta siitä onko tila sitoutunut ympäristökorvaukseen vai ei. Jos sääolot ovat olleet poikkeukselliset, lannanlevitys on sallittua 30.11. asti. Poikkeuksellilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa märkyys/ sateet ovat estäneet levityksen ennen lokakuun loppua.

Marraskuun lannanlevityksestä on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 31.10 mennessä.

Lannoitteita ei saa levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

Ympäristökorvauksen syysilmoitus

Ympäristökorvauksen syysilmoituksen voi tehdä Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 465. Syysilmoitus on palautettava viimeistään torstaina 27.10.2022.

Syysilmoitus koskee tiloja, joilla on valittuna ympäristökorvauksen toimenpiteistä:
* peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
* lietelannan sijoittaminen peltoon
* ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen

Jos otat vastaan lietettä tai orgaanisia aineita, muista jättää myös lannan luovutusilmoitus (lomake 465L tai vastaava).

Lisätietoa syysilmoituksesta Ruokaviraston sivuilla

Syksyn tukimaksut alkavat

Tukimaksut alkavat 6.10, jolloin maksussa on luonnonhaittakorvaus. Tukitaso on nyt 290 €/ha ja siitä maksetaan ensimmäisessä erässä 85%. Tukitasoa nostettiin keväällä, kun maatalouden huoltovarmuuspaketti hyväksyttiin.
6.10. lähtien maksetaan myös luomukorvauksen 1. erä (85%).

Hukkakaura

Nyt on hyvä aika tarkkailla hukkakauraa. Hukkakauran huomaa kasvustosta hyvin heinäkuun puolivälin jälkeen. Ilmoita maataloustoimistoon, jos löydät tai epäilet löytäneesi hukkakauraa lohkoilta, joita ei ole aikaisemmin ilmoitettu.

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.

Saastunnan alkuvaiheessa kitkentä on hyvä torjuntakeino. Hukkakaurat kerätään juurineen muovipussiin ja poltetaan. Kitkentäkierroksia on tehtävä viikoin välein kaksi tai kolme kertaa.

Hukkakauran tuntomerkit

Hukkakauran torjunta

Tämän vuoden eläinpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 2023

Vuoden 2022 EU:n eläinpalkkioiden ensimmäiset erät maksetaan vasta alkuvuodesta 2023. Emolehmä-, emolehmähieho- sekä sonni- ja härkäpalkkiot maksetaan alkuvuodesta 1.4. ja 15.9. väliseltä ajalta. Palkkioiden loppuosat tulevat maksuun kesäkuussa 2023.

Palkkioiden ensimmäiset erät on viime vuosina maksettu jo joulukuussa. Eläinpalkkioiden järjestelmään on tullut tänä vuonna merkittäviä muutoksia, joiden vuoksi palkkioiden maksaminen samassa aikataulussa ei ole mahdollista.

Teurashiehopalkkio, uuhi- ja kuttupalkkio sekä teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio maksetaan kokonaan kesäkuussa 2023, kuten aiempina vuosina.

Muutos-hanke

Pohjois-Pohjanmaalla on käynnistynyt MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan -hanke. Hanke tarjoaa tukea ja opastusta maaseudun yrittäjille, jotka kaipaavat apua taloudellisissa tai hyvinvointia koskevissa asioissa. Lisäksi hanke auttaa yrittäjiä muutostilanteissa, joissa esimerkiksi yrittäjäura on päättymässä. Hankkeessa järjestetään muun muassa muutosvalmennusta sekä hyvinvointia ja työssä jaksamista edistävää elintapaohjausta. Osallistuminen on maksutonta.

Hankkeen toiminta-aika on  1.4.2022 – 31.8.2023 ja sitä hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu.

Lisätietoa muutosmaaseudulla.diak.fi sekä projektipäällikkö Arja Lappalainen p. 050 479 3787

Kriisituet 2022

Maatalouden huoltovarmuuspakettiin kuuluu C-tukialueella vuonna 2022 seuraavat toimet:

Tukitason korotukset sika- ja siipikarjatalouden tukeen, kasvihuonetuotannon tukeen sekä puutarhatuotteiden tukeen.

Korotus sika- ja siipikarjatalouden tukeen on C2-alueella:

  • 0-170 ey: korotus on 48 €/ey, tuki nyt yhteensä 191 €/ey (alkuperäinen tukitaso oli 143 €/ey)
  • yli 170 ey: korotus on 70 €/ey, tuki nyt yhteensä 118 €/ey (alkuperäinen tukitaso oli 48 €/ey)

Lisämaksua ei tarvitse hakea erikseen vaan se maksetaan automaattisesti, jos olet hakenut näitä tukia vuonna 2022. Sika- ja siipikarjatalouden tuen lisämaksu ja kasvihuonetuotannon tuen lisämaksu maksetaan elokuusta 2022 alkaen. Puutarhatuotteiden varastointituen lisämaksu maksetaan tuen normaalin maksun yhteydessä keväällä 2023.

Luonnonhaittakorvauksen ja kotieläinkorotuksen lisämaksut

  • Luonnonhaittakorvauksen korotus 48 €/ha, tuki nyt yhteensä 290 €/ha (alkuperäinen tukitaso oli 242 €/ha)
  • Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen lisäys 19 €/ha, tuki on nyt 79 €/ha (alkuperäinen tukitaso oli 60 €/ha).

Luonnonhaittakorvauksen korotus maksetaan ennakkomaksun yhteydessä lokakuusta 2022 alkaen. Kotieläinkorotus maksetaan tuen normaalin maksun yhteydessä keväällä 2023.

Lisätietoa Ruokaviraston sivuilla