Joutoalueiden metsitystuki

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annettu laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Tuki haetaan metsäkeskuksesta ja haku avautuu maaliskuun alussa.

Metsitystukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoaluieden metsittämiseen. Maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden alueiden osalta tuen ehtona on, että ala ei ola saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Metsitystuki sisältää kiinteän korvauksen eli metsityskorvauksen sekä hoitopalkkion. Metsityskorvaus on noin 1000-2000 euroa hehtaarille riippuen alueen maalajista ja entisestä maankäyttömuodosta. Hoitopalkkio on yhteensä noin 900 euroa/ha ja se maksetaan kahdessa erässä toisena ja kahdeksantena vuotena metsittämisen jälkeen.

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoa metsitystuesta

Neuvontaa voi saada jatkossa 15000 eurolla

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo2020) mukaista neuvontaa voi jatkossa saada 15 000 eurolla. Enimmäismäärä on tähän asti ollut 10 000 euroa. Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021-2022 ajan ja neuvontajärjestelmä jatkuu myös tämän ajan. Neuvonnan enimmäiskorvausta nostettiin, koska neuvonnan tarve voi kasvaa rahoituskauden vaihtuessa.

Neuvonnan lisäksi maatilat voivat saada korvausta erilaisten suunnitelmien laatimisesta. Uutena on tullut eläinten hyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan esimerkiksi tuotantoeläinten olosuhteita ja mahdollisia kehittämistarpeita.

MMM:n tiedote 

Huom! Tällä hetkellä uusia neuvontakorvauksia/ käyntejä ei voi varata. Vuoden 2020 varat on käytetty loppuun eikä vuosien 2021-20211 rahat ole vielä käytössä. Käyttöönottoa viivästyttää EU-komission säädösvalmistelu ja siihen liittyvä komission tietojärjestelmä, joka ei ole vielä valmis.

Nivalan alueellisen maaseutuhallinnon alueella oli 853 tilaa

Nivalan alueellisen maaseutuhallinnon alueella oli vuonna 2020 853 tukea hakevaa tilaa. Tilojen lukumäärä väheni edellisvuodesta noin 3% (27 tilaa). Eniten tiloja oli Nivalassa 307 kpl. Sievissä tiloja oli 173, Ylivieskassa 132, Oulaisissa 126 ja Kärsämäellä 115.

Peltopinta-ala pysyi suurinpiirtein samana ollen noin 50 336 hehtaaria. Tilojen keskikoko jatkoi kasvua ja oli noin 59 ha/ tila. Suurimmat tilat olivat Kärsämäellä, keskikoko noin 68,5 ha.

Katso täältä päivitetyt tilastot vuodelta 2020.