Toukokuun tukimaksut

Toukokuussa maksetaan vuoden 2020 tukia seuraavasti:

20.5. lähtien maksetaan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus. Kotieläinkorotusta maksetaan 60 €/ korvauskelpoinen hehtaari, jos tilan eläintiheys on vähintään 0,35 ey/ha.

20.5. lähtien maksetaan luomukorvauksen kotieläinkorotus kokonaisuudessaan sekä kasvintuotannon loppuosa n. 15%.

Kevään tukikoulutukset

Kevään 2021 tukikoulutukset on pidetty etäkoulutuksina. Koulutukset järjesti Tietolinkki -hanke yhteistyössä kuntien, Ely-keskusten ja MTK-liittojen kanssa.

Tuki-infoja pidettiin kolme kappaletta ja tukihaun kyselytunteja kaksi kertaa. Koulutusten videotallenteet ja esitysmateriaalit löytyvät Tietolinkki -hankkeen sivuilta. 

Sivuilta löytyy myös muuta hyödyllistä aineistoa mm. pientareista ja suojakaistoista sekä eläinvalvonnoista.

Tarkista kasvinsuojelututkinnon voimassa olo

Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ostavilla ja käyttävillä pitää olla suoritettuna kasvinsuojelututkinto ja se on uusittava viiden vuoden välein.

Kasvinsuojelututkinnon voi tehdä netissä mm. seuraavilla sivuilla:

Kasvinsuojelututkinto.fi

ProAgrian sähköinen kasvinsuojelututkinto

Netissä tehtävä kasvinsuojelututkinto vaatiin vahvan tunnistautumisen ja se käy esim. pankkitunnuksilla. Tutkintomateriaaliin on hyvä tutustua etukäteen TUKES:in sivuilla

 

Kasvinsuojeluruiskujen testaus

Kasvinsuojeluruiskujen testausväli lyheni viidestä vuodesta kolmeen vuoteen 1.1.2021 lähtien. Jos ruisku on testattu ennen vuotta 2021, testaus on voimassa viisi vuotta. Jos ostat kokonaan uuden ruiskun, ensimmäinen testaus on tehtävä viiden vuoden päästä.

Ruiskujen testausta tekevät mm. Maatalouden neuvontajärjestöt:

ProAgria Keski-Pohjanmaa järjestää ruiskujen testausta Sievissä keskiviikkona 31.5. klo 11:15 – 12:30 Ns. talon piha Sievinkylä ja klo 13:30 – 15:00 Monitoimihallin piha. Testauksen hinta on 180 € + alv 24%.

Lisätietoja Jouni Huhtalalta p. 040 512 3703 tai Jarmo Karhulalta p. 044 521 2210. Lisätietoa on myös ProAgria Keski-Pohjanmaan sivuilla.

 

 

Päätukihaku 2021 alkaa

Vuoden 2021 päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa maanantaina 26.4.2021. Samaan aikaan avautuu peruslohkomuutokset.

Tee mahdollisuuksien mukaan peruslohkomuutokset (yhdistämiset, jaot, uudet lohkot) sekä korvauskelpoisuuksien haku toukokuun puoliväliin mennessä. Näin saat korjatut, lopulliset lohkojen tiedot käyttöön päätukihakuun. Huom! Peruslohkomuutoksille pitää nyt kirjoittaa perustelut lohkon lisätiedot -kohtaan.

Hakuaika päättyy 15.6.2021.

Huhtikuussa maksetaan kansallisia kotieläintukia

22.4.2021 alkaen maksetaan vuoden 2020 lopulliset kansalliset kotieläintuet:
* pohjoinen kotieläintuki (sonnit, emolehmät, teurashiehot)
* uuhien ja kuttujen pohjoinen kotieläintuki
* sika- ja siipikarjatalouden tuki

Samaan aikaan maksetaan myös ennakkoa vuoden 2021 kansallisista kotieläintuista. Ennakko maksetaan sitä hakeneille yllä mainituista tukimuodoista. Ennakko on 75% haetusta määrästä.

Alustavat tukitaulukot vuodelle 2021

Tukitasot vuodelle 2021 ovat pääpiirteittäin samat kuin edellisvuonna. Nousua on nuorten viljelijän EU-tuessa, jossa tukitaso on nyt noin 82 €/ha (aik. n. 54 €/ha). Muutosta on myös ympäristökorvauksen lietelannan sijoittaminen ja orgaanisen aineksen kierrättäminen -toimenpiteissä, joita voi saada nyt enintään 80 %:lle tilan ympäristösitoumuksen alasta (aik. 60%).

Eläintuissa on myös joitakin muutoksia. Teurashiehojen, emolehmien ja emolehmähiehojen sekä sonnien ja härkien kansalliset tuet nousevat vuoden 2020 tasolta. Korotuksen perusteena on EU:n kokonaan rahoittaman tuen vastaava aleneminen vuosien 2020 ja 2021 välillä. Lisäksi sonnien ja härkien pohjoinen tuki on mitoitettu siten, että tuen kokonaismäärä on EU-nautapalkkio huomioon ottaen pohjoisen tuen C-tukialueella vähintään samalla tasolla kuin EU-palkkio Etelä-Suomessa AB-alueella. Huom! EU-nautapalkkion tasot ovat taulukossa arvioita.

Alustavat pinta-alatuet 2021

Alustavat eläintuet 2021