Siipikarjan ulkonapitokielto

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Ulkonapitokielto koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä lintuja, myös harrastekanoja.

Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla. Sen, joka pitää siipikarjaa tai muita lintuja ulkona ko. aikana katetuissa tiloissa, on tehtävä kunnaneläinlääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta.

Kansallisten kotieläintukien haku

Kansallisten kotieläintukien haku on avautunut. Voit hakea tukia Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 139. Viimeinen hakupäivä on 10.3.2021.

Haussa ovat:

  • Pohjoisen kotieläintuen ennakko naudoille (emolehmät, emolehmähiehot, sonnit, härät ja teurashiehot) sekä uuhille ja kutuille
  • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irroitettu tuki, ennakko ja lopullinen tuki

Lisätietoa Pohjoisesta kotieläintuesta ja ennakon hakemisesta

Lisätietoa Sika- ja siipikarjatalouden tuesta

Neuvontakorvaus

Tuettuja neuvontakäyntejä voi jälleen varata. Neuvonnan tilaaminen on ollut tauolla, koska vuoden 2020 lopussa päättyneen EU-rahoituskauden varat oli neuvontakorvauksien osalta käytetty loppuun eikä uusia, vuosien 2021–22 varoja vielä saatu käyttöön EU-komission säädösvalmistelusta ja tietojärjestelmästä johtuen.

Nyt uudet varat ovat käytössä ja neuvonnat jatkuvat nykyisillä ehdoilla vielä vuodet 2021 ja 2022. Enimmäismäärä tuetulle neuvonnalle on 15 000 €. Voit tarkistaa Vipu-palvelusta tilallasi jäljellä olevan neuvontakorvauksen määrän.

Valitse haluamasi neuvoja Ruokaviraston neuvojarekisteristä ja tilaa häneltä neuvojakäynti.

Maksutiedot Vipu-palvelussa

Vipu-palvelusta voit katsoa ja tulostaa viime vuoden maksutapahtumat. Tiedot löytyvät Maatila-valikosta kohdasta Maksutapahtumat.  Maksutapahtumissa näkyvät maksettujen tukien määrät sekä tiedot mahdollisista kuitatuista takaisinperinnöistä, ulosotoista, panttauksista ja lisäseuraamuksista. Näkymässä on eritelty tiedot, jotka pitää ilmoittaa verotuksessa.

Ruokavirasto ei postita enää kaikille maatiloille yhteenvetoja maksetuista tuista. Yhteenvedot postitetaan vain, jos tietoa ei ole saatavilla Vipu-palvelusta. Tällaisia tietoja ovat:

  • takaisinperinnät, jotka on maksettu maksulipuilla tai peritty ulosoton kautta
  • tuensaajalle palautetut liikamaksut
  • takaisinperintöihin kohdistuneiden tukimaksujen kuittausten peruutukset ja palautukset.

Eläinvalvontainfot

Tietolinkki -hanke järjestää eläinvalvontainfot tiistaina 26.1.2020 klo 10 – 13:30 (lähetys tulee Keski-Pohjanmaalta) sekä tiistaina 2.2.2021 klo 10 – 13:30 (lähetys tulee Pohjois-Pohjanmaalta).

Infoissa kerrotaan miten eläintarkastukset tapahtuvat sekä kuka tekee mitäkin ja miten. Asioista ovat kertomassa mm. valvontaeläinlääkärit, läänineläinlääkärit ja Ely-keskuksen tarkastajat.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja niissä on mukana oman alueen viranomaisia. Voit osallistua kumpaan vaan oman aikataulusi mukaan.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tietolinkki -hankkeen sivuilla tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044-7250 625.

Aiheeseen liittyviä ennakkokysymyksiä voi lähettää täältä, tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää Chatin välityksellä.

Ilmoitus eläinmääristä

Sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät vuodelta 2020 voi nyt ilmoittaa Vipu-palvelussa. Ilmoitusaika päättyy 17.2.2021. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella 461.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. 

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi LHK:n kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luomun kotieläinkorotusta. Jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin.