Eläinmääräilmoitus

Sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät vuodelta 2021 voi nyt ilmoittaa Vipu-palvelussa. Ilmoitusaika päättyy 2.2.2022. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella 461.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2021. 

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot näistä eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Luomutilan pitää lisäksi ilmoittaa mahdollisista tuotantotauoista vuoden 2021 aikana.

Lisätietoa eläinmäärien ilmoittamisesta Ruokaviraston sivuilla

EU:n eläinpalkkioiden haku viivästyy

EU:n eläinpalkkioiden haun oli tarkoitus olla 13.1. – 2.2.2022. Haku kuitenkin siirtyy muutamia viikkoja eteenpäin. Eläinpalkkioiden haku siirtyy, koska haun edellytyksenä olevaa valtioneuvoston asetusta ei ole vielä annettu.  Palkkioiden ehdot varmistuvat asetuksessa.

Eläintilojen osallistumisilmoitukset olivat voimassa vuoden 2021 loppuun asti. Jatkossa nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota sekä lammas- ja vuohipalkkioita on haettava vuosittain.

Ruokavirasto tiedottaa palkkioiden hausta ja uusista ehdoista tarkemmin heti, kun ne ovat varmistuneet.

Lisätietoa

Tammikuun talouswebinaarit

Tietolinkki -hanke järjestää alkuvuonna seuraavia tilaisuuksia:

Maatilan osakeyhtiöittäminen tiistaina 11.1.2022 klo 10-14:45

Osakeyhtiöittämisen vero/ kirjanpitopäivä torstaina 13.1.2022 klo 10-14:45

Maatalouden veroinfot torstaina 20.1.2022 klo 12-15:00 ja klo 17:30-20:00

Ilmoittaudu tammikuun talouswebinaareihin (viim. pari päivää ennen kutakin tilaisuutta) tästä linkistä tai ritva.jaakkola (at) kpedu.fi  p. 044 7250 625.  Ei osallistumismaksua. Tilaisuudet järjestetään Teamsilla yhteistyössä MaaseutuHarava2-hankkeen kanssa.

Nautarekisteri uudistuu, huolehdi valtuudet kuntoon

Uusi nautarekisteri otetaan käyttöön maaliskuussa 2022. Ennen käyttöönottoa eläintenpitäjien tulee tehdä tarvittavat valtuutukset, jotta tieto kulkee jatkossa nautarekisterin ja esimerkiksi Nasevan tai Minun Maatilani -sovelluksen välillä. Valtuutus mahdollistaa sen, että eläintenpitäjä ilmoittaa jatkossakin tiedot vain yhteen paikkaan. Esimerkiksi Mtechin Minun Maatilani -sovelluksella voi tehdä ilmoitukset myös viralliseen nautarekisteriin, kun eläintenpitäjä antaa valtuudet Mtechille sekä tietojen katseluun että ilmoittamiseen. Eläintenpitäjä ratkaisee itse, mitkä kaikki tahot hän valtuuttaa ja millä tavoin.

Valtuutus pitää tehdä myös, jos maatila kuuluu tuotostarkkailuun tai emolehmäseurantaan tai teurastamo tekee poistoilmoitukset tilan puolesta. Valtuutukset tehdään Suomi.fi-valtuuksissa.

Tärkein muistettava asia valtuuksien tekemisessä on, että tilatunnusta ei ole Ruokaviraston eläinrekistereissä kytketty Y-tunnukseen vaan henkilötunnukseen. Eläintenpitäjän on siis valtuutettava tarvittavat yritykset henkilönä Suomi.fi-valtuuksissa, ei yrityksenä.

Lisäohjeita valtuuksien antamisesta

Eläinten hyvinvointisuunnitelmat 2022

Eläinten hyvinvointisuunnitelmat ovat osana eläinten hyvinvointikorvausta vuonna 2022. Hyvinvointisuunnitelma korvaa ”ruokinta- ja hoito” -toimenpiteen ja se on vapaaehtoinen.

Hyvinvointisuunnitelman laatimiseen voit käyttää apuna esimerkiksi Ruokaviraston mallipohjia. Hyvinvointisuunnitelmaksi ei käy neuvojan tekemä Maatilojen neuvonnan lomake 495.

Hyvinvointisuunnitelma sekä rehuanalyysi ja ruokintasuunnitelma tulee palauttaa eläinten hyvinvoinkorvauksen hakemuksen liitteenä. Voit palauttaa ne Vipu-palvelussa tai paperilla kuntaan.

Hyvinvointisuunnitelman korvaus on:
Naudat  18 €/ey
Siat 10 €/ey
Lampaat 16 €/ey
Siipikarja 9€/ey

Eläinten hyvinvointikorvaus 2022

Eläinten hvyinvointikorvauksen sitoumusehdot vuodelle 2022 on julkaistu Ruokaviraston sivuilla. Tutustu sitoumusehtoihin ennen tuen hakemista. Sitoumusehtoja on noudatettava 1.1.2022 lähtien. Sitoumusehdoissa on yksi isompi muutos ed. vuoteen verrattuna: ruokinta ja hoito -toimenpiteen tilalle tulee hyvinvointisuunnitelma. Lisäksi sikatiloille on tullut valittavaksi vapaa porsitus.

Eläinten hyvinvointikorvausta voi hakea sähköisesti Vipu-palvelussa 13.1.-2.2.2022 tai paperilomakkeella 472.

Loppuvuoden tukimaksut

9.12. lähtien maksetaan seuraavia tukia:

  • perus- ja viherryttämistuki 1. erä (95%)
  • nuoren viljelijän EU-tuki 1. erä (95 %)
  • peltokasvipalkkio 1.e rä (95%)
  • EU-nautapalkkio 1. erä (ajanjaksolta 1.1.-15.9.2021 kertyneet ey:t)
  • Luonnonhaittakorvauksen loppuerä (n. 15%)