Eläinvalvontainfot

Tietolinkki -hanke järjestää eläinvalvontainfot tiistaina 26.1.2020 klo 10 – 13:30 (lähetys tulee Keski-Pohjanmaalta) sekä tiistaina 2.2.2021 klo 10 – 13:30 (lähetys tulee Pohjois-Pohjanmaalta).

Infoissa kerrotaan miten eläintarkastukset tapahtuvat sekä kuka tekee mitäkin ja miten. Asioista ovat kertomassa mm. valvontaeläinlääkärit, läänineläinlääkärit ja Ely-keskuksen tarkastajat.

Tilaisuudet ovat samansisältöisiä ja niissä on mukana oman alueen viranomaisia. Voit osallistua kumpaan vaan oman aikataulusi mukaan.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Tietolinkki -hankkeen sivuilla tai ritva.jaakkola@kpedu.fi p. 044-7250 625.

Aiheeseen liittyviä ennakkokysymyksiä voi lähettää täältä, tilaisuuden aikana kysymyksiä voi esittää Chatin välityksellä.

Ilmoitus eläinmääristä

Sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät vuodelta 2020 voi nyt ilmoittaa Vipu-palvelussa. Ilmoitusaika päättyy 17.2.2021. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella 461.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2020. 

Eläinmääräilmoitus koskee lisäksi LHK:n kotieläinkorotusta, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettua tukea sekä luomun kotieläinkorotusta. Jos maatila haluaa käyttää eläinmääriä kyseisten tukien eläintiheyslaskentaan, ilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin.

Joutoalueiden metsitystuki

Metsityksen määräaikaisesta tukemisesta annettu laki tuli voimaan vuoden 2021 alusta. Tuki haetaan metsäkeskuksesta ja haku avautuu maaliskuun alussa.

Metsitystukea voidaan myöntää joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoaluieden metsittämiseen. Maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden alueiden osalta tuen ehtona on, että ala ei ola saanut maatalouden tukia vuoden 2019 jälkeen.

Metsitystuki sisältää kiinteän korvauksen eli metsityskorvauksen sekä hoitopalkkion. Metsityskorvaus on noin 1000-2000 euroa hehtaarille riippuen alueen maalajista ja entisestä maankäyttömuodosta. Hoitopalkkio on yhteensä noin 900 euroa/ha ja se maksetaan kahdessa erässä toisena ja kahdeksantena vuotena metsittämisen jälkeen.

Tarkemmat hakuohjeet julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoa metsitystuesta

Neuvontaa voi saada jatkossa 15000 eurolla

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo2020) mukaista neuvontaa voi jatkossa saada 15 000 eurolla. Enimmäismäärä on tähän asti ollut 10 000 euroa. Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021-2022 ajan ja neuvontajärjestelmä jatkuu myös tämän ajan. Neuvonnan enimmäiskorvausta nostettiin, koska neuvonnan tarve voi kasvaa rahoituskauden vaihtuessa.

Neuvonnan lisäksi maatilat voivat saada korvausta erilaisten suunnitelmien laatimisesta. Uutena on tullut eläinten hyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan esimerkiksi tuotantoeläinten olosuhteita ja mahdollisia kehittämistarpeita.

MMM:n tiedote 

Nivalan alueellisen maaseutuhallinnon alueella oli 853 tilaa

Nivalan alueellisen maaseutuhallinnon alueella oli vuonna 2020 853 tukea hakevaa tilaa. Tilojen lukumäärä väheni edellisvuodesta noin 3% (27 tilaa). Eniten tiloja oli Nivalassa 307 kpl. Sievissä tiloja oli 173, Ylivieskassa 132, Oulaisissa 126 ja Kärsämäellä 115.

Peltopinta-ala pysyi suurinpiirtein samana ollen noin 50 336 hehtaaria. Tilojen keskikoko jatkoi kasvua ja oli noin 59 ha/ tila. Suurimmat tilat olivat Kärsämäellä, keskikoko noin 68,5 ha.

Katso täältä päivitetyt tilastot vuodelta 2020.

Eläinten hyvinvointikorvaus 2021

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot vuodelle 2021 on julkaistu. Sitoumusehdoissa ei ole merkittäviä muutoksia aikaisempiin vuosiin. Hyvinvointikorvaukseen sitoutuvien tilojen on noudatettava sitoumusehtoja 1.1.2021 lähtien.

Hyvinvointikorvauksen haku avautuu myöhemmin kuin aikaisempina vuosina. Vuodet 2021 ja 2022 ovat siirtymäkausia EU:n ohjelmakausien välillä. Käytössä ovat uuden rahoituskauden varat, mutta haettavissa ovat samat tuet kuin nykyisellä kaudella. Asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta voidaan antaa vasta, kun siirtymäkauden EU-asetus on hyväksytty ja haku voidaan avata vasta tämän jälkeen. Haun alkamisesta tiedotetaan heti ajankohdan varmistuttua.

 

Neuvo 2020

Neuvo2020 -järjestelmän avulla viljelijät ovat saaneet edullista neuvontaa mm. ympäristöasioihin, eläinten hyvinvointiin sekä tilan kilpailukyvyn kehittämiseen. Tällä hetkellä uusia neuvontavarauksia ei voi kuitenkaan tehdä, koska tämän EU-rahoituskauden varat neuvontakorvauksen osalta on käytetty loppuun. Jo tehtyjen ennakkoilmoitusten osalta neuvonta voi jatkua normaalisti.

Ennakkoilmoituksen tekeminen jatkuu vuoden 2021 alkupuolella, kun uuden EU-rahoituskauden varat ovat käytettävissä. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan myöhemmin. Neuvo2020 on käytössä nykyisillä ehdoilla vielä vuodet 2021 ja 2022.