Vuoden 2023 eu:n suorien tukien lopulliset tukitasot

EU:n suorien tukien lopulliset tukitasot vuodelle 2023 on vahvistettu. Loppuosat maksetaan tiloille kesäkuussa 2024. Tukitasot ovat:

  • Ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyys 40 €/ha, alkuperäinen tukitaso oli 50 €/ha. Tukitasoa alennettiin, koska toimenpiteeseen ilmoitettiin alaa reilusti yli arvioidun.
  • Perustulotuen tukitaso C-alueella 117,55 €/ ha, korotusta alkuperäiseen tukitasoon 0,52 €/ha.
  • Uudelleenjakotuki 19,75 €/ha, korotusta tuli alkuperäiseen tukitasoon 2,07 €/ha.
  • Nuorten viljelijöiden tulotuki 95,40 €/ha, korotusta alkupeäiseen tukitasoon 7,40 €/ha.
  • Sonnipalkkion määräksi vahvistettiin 125 €/eläin tukialueella C.

 

Lisätietoa on Valtioneuvoston tiedotteessa.