Vuoden 2023 sonnipalkkion 1. erän maksu

Vuoden 2023 sonnipalkkion 1. erä maksetaan 8.2.2024 alkaen. Ensimmäisessä erässä maksetaan noin 70% koko vuoden tukisummasta. Sonnipalkkio maksetaan niistä eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9. Loppumaksu maksetaan kesäkuussa 2024.

8.2. lähtien maksetaan AB-alueella myös emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio. Näitä tukia ei ole lainkaan tällä alueella (tukialue C).

Eläintuet 2024

Vuoden 2024 eläintukien yhteenveto on julkaistu. Löydät yhteenvedon täältä.

Eläintukien haut 2024:

 • Eläinpalkkioiden haku päättyy 24.1.
 • Eläinten hyvinvointikorvauksen haku päättyy 1.2.
 • Kansallisten kotieläintukien haku on 12.2.-5.3.
 • Eläinmääräilmoitus vuodelta 2023 on jätettävä viimeistään 1.2.

Tietolinkki -hankkeen tilaisuudet alkuvuonna


KOTIELÄINTILOJEN TALVI-INFO ti 16.1.24 klo 10-13

Aiheina eläinten hyvinvointikorvaus, muut tuet ja palkkiot, uusi eläinten hyvinvointilaki, kotieläinvalvontojen painopisteet, investointituet. Mukana on ProAgrian, MTK:n, Ely-keskuksen ja Maaseutuyksikkö KaseKan asiantuntijoita.

Ilmoittaudu tästä


NÄIN TEEN SYYSILMOITUKSEN -webinaari pe 19.1.24 klo 10-12

Käydään läpi syysilmoituksen tekeminen maaseutuasiamiesten johdolla: kasvipeite, kiertotalous, luomu ja kasvinsuojelu, valumavesien hallinta, lintupellot. Käväise katsomassa syysilmoitusta Vipussa ennen webinaaria!

Ilmoittaudu tästä


Tulossa on myös YHTIÖITTÄMINEN JA YHTEISTOIMINTA -päivä 30.1.2024 Oulussa, PERUNAPÄIVÄ 31.1.2024 Kalajoella sekä VEROWEBINAARIT 6.2. ja 7.2. Tarkemmat ohjelmat sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät Tietolinkki -hankkeen sivuilta. Tilaisuuksiin voi ilmoittautua myös suoraan ritva.jaakkola@kpedu.fi

Eläinmääräilmoitus 8.1. – 1.2.2024

Eläinmääräilmoituksen vuodelta 2023 voi jättää Vipu-palvelussa 8.1.-1.2.2024. Eläinmääräilmoitus tulee jättää seuraavissa tuissa:

 • Eläinten hyvinvointikorvaus (siat ja siipikarja)
 • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki (siipikarja)
 • Luonnonmukaisen tuotannon korvaus (siipikarja)

Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät saadaan suoraan eläinrekisteristä, joten niitä ei tarvitse ilmoittaa. HUOM! Jos käyttää eläinmäärän laskennassa yhteisön eläimiä, eläinmääräilmoitus on aina tehtävä.

Myöskään hevosia ja poneja ei enää ilmoiteta. Eläinmääräilmoitus ei koske enää luonnonhaittakorvausta.

Lisätietoa eläinmääräilmoituksesta

 

Eläinten hyvinvointikorvaus haettavissa 8.1. – 1.2.2024

Eläinten hyvinvointikorvaus on haettavissa Vipu-palvelussa 8.1.-1.2.2024. Hyvinvointikorvausta voi hakea naudoista, sioista, lampaista ja vuohista sekä siipikarjasta. Toimenpiteet ja korvaustasot ovat pääsääntöisesti samat kuin vuonna 2023. Sioille on tullut uutena toimenpiteenä kastraatiokivun lievitys.

Hyvinvointisuunnitelma on pakollinen liite kaikille eläinlajeille ja se on palautettava hakuaikana. Hyvinvointisuunnitelmien mallipohjat löytyvät täältä. Mallipohjiin ei ole tullut muutoksia viime vuodesta. Hyvinvointisuunnitelma on kuitenkin päivitettävä tällä vuodelle (päiväys esimerkiksi joulu-tammikuulle). Myös ruokintasuunnitelma ja rehuanalyysi on palautettava hakemuksen liitteenä.

Eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusehdot

Eläinpalkkioiden haku 8. – 24.1.2024

Eläinpalkkioiden haku on 8.-24.1.2024. Palkkiot haetaan sähköisesti Vipu-palvelussa ja ne on haettava vuosittain.

Haettavissa olevat eläinpalkkiot tällä alueella (tukialue C2):

 • sonnipalkkio
  Sonnipalkkio maksetaan sonneille, jotka ovat vähintään 11 kk ja ovat ikävaatimuksen täytyttyä tilalla vähintään 2 kuukautta (tilallapitoaika). Palkkio maksetaan sonnille kerran eläimen elinaikana.
  Sonnien viitepäivä on 31.1. Eläimen tietojen pitää olla eläinrekisterissä oikein sekä viitepäivänä että sen jälkeen. Lisäksi viitepäivänä eläimen haltijana olevan on haettava sonnipalkkiota.
 • teuraskaritsa- ja kilipalkkio

 

Tutustu eläinpalkkioiden hakuohjeisiin