Kesäkuun tukimaksut

Kesäkuussa maksetaan loput vuoden 2023 tuista.

6.6.2024 lähtien maksetaan (listassa on vain C-alueella maksettavat tuet):

  • eläinten hyvinvointikorvauksen toinen erä (noin 50%)
  • teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkio kokonaisuudessaan (100%)
  • sonnipalkkion toinen erä (noin 30%)
  • ympäristökorvauksen loppuerä, joka on noin 15% (kiertotalouden edistäminen, valumavesien hallinta sekä lintupellot maksetaan nyt 100%, sillä näistä ei ole maksettu ennakkoa)

Kesäkuussa on maksussa myös loppuerät perustulotuesta (noin 5%), uudelleenjakotuesta (noin 5%), nuoren viljelijän Eu-tuesta (noin 5%), tärkkelysperuna- ja erikoiskasvipalkkiosta (noin 5%) sekä ekojärjestelmätuki. Näiden tukien maksupäivät eivät ole vielä tiedossa.