Vuoden 2023 sonnipalkkion 1. erän maksu

Vuoden 2023 sonnipalkkion 1. erä maksetaan 8.2.2024 alkaen. Ensimmäisessä erässä maksetaan noin 70% koko vuoden tukisummasta. Sonnipalkkio maksetaan niistä eläimistä, joiden tilallapitoaika on täyttynyt viimeistään 15.9. Loppumaksu maksetaan kesäkuussa 2024.

8.2. lähtien maksetaan AB-alueella myös emo- ja lypsylehmäpalkkio sekä ulkosaariston nautapalkkio. Näitä tukia ei ole lainkaan tällä alueella (tukialue C).