Ympäristökorvauksen verkkokoulutus

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen tilan tuli valita kaksi tilakohtaista toimenpidettä. Lisäksi pystyi halutessaan valitsemaan lohkokohtaisia toimenpiteitä. Omat valinnat näkyvät Vipu-palvelussa.

Ilmasto- ja ympäristökoulutus oli suosituin toimenpide ympäristökorvauksessa. Koulutus suoritetaan Vipu-palvelussa. Aikaisemmasta tiedotuksesta poiketen, koulutus avautuu vasta helmi-maaliskuun vaihteessa. Tilan osallisen on suoritettava koulutus 30.4.2024 mennessä.