Wega Group Oy:n kysely biomassan toimittamisesta kiinnostuneille

Wega suunnittelee Copenhagen Infrastructure Partnersin kanssa suuren mittaluokan biometaanin ja e-metaanin tuotantolaitosta Nivalaan. Tuotannon raaka-aineina on tarkoitus hyödyntää alueen maatalouden sivuvirtoja, kuten liete- ja kuivalantaa, olkea, ylijäämärehua sekä muita mahdollisia jakeita. Lisäksi laitoksella voidaan hyödyntää elintarviketeollisuuden puhtaita biojätteitä sekä sivuvirtoja. Suunniteltu käsittelykapasiteetti on noin 300 000 t vuodessa ja valmistuessaan laitos on Suomen suurin.

Nivalasta sekä lähiseudulta etsitään nyt raaka-aineita biokaasulaitokselle hyödynnettäväksi. Voit esittää kiinnostuksen biomassan toimittamisesta vastaamalla kyselyyn Wega Group Oy:n sivuilla.