Vuoden 2023 peltotukihaun täydentävä haku

Voit täydentää viime vuoden peltotukien hakemustasi 27.2.2024 asti, jos jokin näistä toimenpiteistä on jäänyt hakematta:

Ekojärjestelmätuen talviaikainen kasvipeite -toimenpide

Ympäristökorvauksen

  • kiertotalouden edistäminen-,
  • valumavesien hallinta- ja
  • lintupellot-toimenpiteet

Täydentävä haku on ainoastaan paperilomakkeella 469M. Lomake on palautettava kuntaan viimeistään 27.2.2024.

Lisätietoa on Ruokaviraston sivuilla.