Vuoden 2023 pinta-alatukien tukitasoja on vahvistettu

Valtioneuvosto on vahvistanut tukitasot, joita käytetään suorien pinta-alatukien 1. erien maksuissa 8.12.2023. Tukitasot on korjattu myös peltotukien tukitaulukkoon. Suurin muutos tuli ekojärjestelmän monimuotoisuuskasvien tukitasoon, koska monimuotoisuuskasveja ilmoitettiin merkittävästi enemmän mitä oli arvioitu. Tästä johtuen tukitaso pieneni 30 euroa hehtaarilta ja se on nyt 270 €/ha. Erikoiskasvipalkkio pieneni 5 €/ha, sen ollessa nyt 115 €/ha. Perustulotuen tukitaso tarkentui ja on nyt 117,03 €/hehtaari (C-tukialue). Uudelleenjakotuen, nuorten viljelijöiden tulotuen sekä luonnonhoitonurmien ja viherlannoitusnurmien tukitasot eivät muuttuneet aikaisemmasta.

Lopulliset tukitasot vahvistetaan keväällä 2024, kun kaikki hakemustiedot ja valvontatiedot ovat käytettävissä.

Valtioneuvoston tiedote 30.11.2023

Tukitaulukkoon on lisätty myös aiemmin päätetty nuorten viljelijöiden lisätuki 79 €/ha. Lisätuki maksetaan kriisitukena ilman erillistä hakua kaikille, jotka ovat oikeutettu EU:n nuorten viljelijöiden tukeen. Kriisituen tarkoituksena on lievittää haittoja, joihin ovat vaikuttaneet kuiva kasvukausi 2023 ja maatalouden asemaa hankaloittaat kansainväliset kriisit.