Vuoden 2023 loppuja peltotukia maksuun

Vuoden 2023 loppuja tukia maksetaan tiloille 20.6. lähtien. Maksussa ovat EU:n suorien tukien loppuerät eli noin 5% tuen kokonaismääristä. Poikkeuksena on talviaikainen kasvipeitteisyystuki, joka maksetaan nyt kokonaan (100%).

Maksussa on:

  • Perustulotuki
  • Uudelleenjakotuki
  • Nuorten viljelijöiden tulotuki
  • Tärkkelysperunapalkkio
  • Erikoiskasvipalkkio
  • Ekojärjestelmätuki