Tukia maksuun

Ympäristökorvaus
Ensimmäinen erä maksetaan 19.11. lähtien. Ensimmäisessä erässä maksetaan 85% tuesta, loppuosa maksetaan keväällä 2021.

Ympäristösopimukset (kosteikot, maisemanhoito, lintupellot)
Ensimmäisen erän maksaminen alkaa 12.11. Ensimmäinen erä on 85% tuesta, loppuosa maksetaan keväällä 2021.

Eläinten hyvinvointikorvaus
Maksetaan 26.11.2020 lähtien. Ensimmäisessä erässä nauta-, lammas- ja vuohitiloille maksetaan 1.1.-30.6. kertyneet eläinyksiköt 100%:sti. Sikatiloille maksetaan puolet hakijan alkuvuodesta ilmoittamasta eläinmäärästä. Toinen erä maksetaan kesäkuussa 2021.

Kansalliset hehtaarituet
Yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki ja nuorten viljelijöiden kansallinen tuki maksetaan 26.11.2020 lähtien. Tuet maksetaan kokonaan (100%).