Talviaikainen kasvipeitteisyys

 Talviaikaisella kasvipeitteesyydellä tarkoitetaan kahta eri kokonaisuutta, joiden ehdot/ vaatimukset poikkevat toisistaan:


1. Ehdollisuuden vähimmäismaanpeitteen vaatimus
  • pakollinen lähes kaikille, ei erikseen makseta
  • 33% peltoalan ja pysyvien kasvien alasta on säilytettävä kasvipeitteisenä 31.10.-15.3.
  • Vipu-palvelusta näkee alan, josta vähimmäismaanpeite lasketaan:

  • HUOM! Peltoalaan ei lasketa pysyviä nurmia eikä niitä voi tähän ilmoittaa.
  • Kaikki vähimmäismaanpeitteeseen kelpaavat alat löytyvät täältä.

2. Ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyys 50 €/ha

  • Vapaaehtoinen, tukihaussa erikseen haettu toimenpide.
  • Ala, jolle haetaan maksua on säilytettävä kasvipeitteisenä 31.10.-15.4. (pysyvät nurmet 31.10.-1.5.).
  • Ekojärjestelmän kasvipeitteisyyteen voi ilmoittaa myös pysyvät nurmet ja niille maksetaan tuki.
  • Kaikki tähän kelpaavat alat löytyvät täältä. 
  • Huom! Vähimmäismaanpeitteeseen ilmoitetulle alalle voidaan maksaa myös ekojärjestelmän tuki, jos ala on ekojärjestelmään kelpaava.

Talviaikainen kasvipeitteisyys on yksi asia mikä ilmoitetaan tammikuussa tehtävällä syysilmoituksella. Lisätietoa kasvipeitteisyydestä ja syysilmoituksesta Ruokaviraston sivuilla.