Syksyn tukimaksut

Luonnonhaitta- ja ympäristökorvauksen sekä luomun ennakon maksuprosentti on tänäkin vuonna 85%. Normaalisti ennakkoa voisi maksaa 75%, mutta tähän on saatu poikkeus tälle vuodelle (poikkeus on ollut käytössä myös vuosina 2015-2020).

Vuoden 2021 hehtaaritukien maksut alkavat lokakuussa, jolloin maksetaan luonnonhaittakorvauksen ennakko. Marraskuussa maksussa ovat ympäristökorvaus sekä eläinten hyvinvointikorvaus. Joulukuussa maksetaan mm. kansalliset ha-tuet, perus- ja viherryttämistuki, peltokasvipalkkio sekä nautapalkkioita. Katso tästä syksyn 2021 tavoitteellinen maksuaikataulu kokonaisuudessaan. Maksuaikatauluun ei ole tullut oleellisia muutoksia edellisvuodesta.

Syyskuussa maksetaan rahoituskurin palautus vuodelta 2020.