Maaperän seuranta -toimenpide

Ympäristökorvaukseen sitoutuneen tilan tuli valita kaksi tilakohtaista toimenpidettä. Lisäksi pystyi halutessaan valitsemaan lohkokohtaisia toimenpiteitä. Omat valinnat näkyvät Vipu-palvelussa.

Maaperän seuranta -toimenpiteen valinneiden tulee teettää kahdelta peruslohkolta laaja maa-analyysi tai maaperän skannaus 30.11. mennessä. Huom! analyysituloksen ei tarvitse olla valmiina, mutta vähintään dokumentti toimituksesta laboratorioon tulee olla 30.11. mennessä.

Lisätietoa analyyseistä, jotka ainakin kelpaavat tähän:
Eurofins
Hortilab

Tuloksia ei tarvitse toimittaa kuntaan. Näitä valvotaan otannalla ja ne pyydetään erikseen niiltä, jotka osuvat otantaan.

Lisätietoa maaperän seuranta -toimenpiteestä