Lannan levitys syksyllä

Lantaa saa levittää pelloille 31.10. asti. Jos sääolot ovat poikkeukselliset, lannanlevitys on sallittua 30.11. asti. Poikkeuksellisilla olosuhteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa märkyys/ sateet ovat estäneet levityksen ennen lokakuun loppua.

Marraskuun lannanlevityksestä on aina tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle 31.10 mennessä.

Lannoitteita ei saa koskaan levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.

 

Muistilista karjanlannan levityksestä

1.9 alkaen karjanlannassa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha

15.9 alkaen karjanlantaa saa levittää vain sijoittamalla tai pellon pintaan levitettäessä lanta on muokattava vuorokauden sisällä

1.10. alkaen lannan syyslevitys on sallittua myös lohkoille, joille on ilmoitettu kerääjäkasvi

31.10 saakka karjanlantaa saa levittää pellolle

30.11 saakka karjanlantaa saa levittää poikkeustapauksissa, jos sääolot ovat estäneet levittämisen aiemmin. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä ilmoitus 31.10. mennessä kunnan ympäristösihteerille.

Lannanlevitys on aina kielletty viisi metriä lähempänä vesistöä. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä vesistöstä lannan pintalevitys on kielletty, ellei peltoa muokata vuorokauden kuluessa levityksestä.

 

Lisätietoa karjanlannan käytöstä (ns. nitraattidirektiivi)