Hukkakaura pitää torjua

Tarkkaile lohkojasi mahdollisten hukkakaurojen varalta. Hukkakauran havaitsee hyvin heinäkuun puolenvälin jälkeen.
Hukkakauran tuntomerkit

Jos lohkolla on yksikin hukkakaura, se pitää kitkeä ja hävittää asianmukaisesti. Hukkakaurat kerätään juurineen muovipussiin ja poltetaan. Kitkentä tulee tehdä heti, kun hukkakaurat havaitaan ja kitkentäkierroksia on tehtävä viikon välein kaksi tai kolme kertaa.

Hukkakauran torjunta

Laki hukkakauran torjunnasta velvoittaa alueen haltijan ilmoittamaan  ja torjumaan hukkakauran.