Hankkeet

Alueellamme toimivat mm. seuraavat hankkeet:

Tietolinkki -hanke
Tietolinkki – edellä tiedossa -hanke toimii Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hanke välittää maatalousyrittäjille, turkistuottajille ja hevosyrittäjille tietoa ajankohtaisista asioista mm. järjestämällä seminaareja ja infoja sekä tekemällä podcasteja, videoita ja uutiskirjeitä. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä maaseutuhallinnon yta-alueiden, Ely-keskusten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

PERUSKU – hanke kehittää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan viljelijöiden tietotaitoa peruskuivatuksesta. Hankkeessa mm. edistetään ojitusyhtiöiden aktivoitumista sekä kuivatushankkeiden käynnistymistä ja autetaan valtaojien perkuuseen liittyvissä ongelmissa.

Hankkeen myötä viljelijöillä on osaamista ojitusyhteisöjen toiminnasta ja kuivatusasioista. Kuivatusasioiden edistäminen parantaa viljelyn tuotantoedellytyksiä ja vähentää maatalouden ravinnekuormitusta.

Välitä viljelijästä
Välitä viljelijästä -projektilla tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä. Hanke toimii ensiapuna jaksamiseen, hyvinvointiin, talouteen yms. liittyvissä vaikeuksissa. Hanketyöntekijän kanssa voi luottamuksellisesti keskustella ja pohtia yhdessä mitä tilanteelle voidaan tehdä.