Eläinmääräilmoitus

Sikojen, siipikarjan, hevosten ja ponien eläinmäärät vuodelta 2021 voi nyt ilmoittaa Vipu-palvelussa. Ilmoitusaika päättyy 2.2.2022. Ilmoituksen voi tehdä myös paperilomakkeella 461.

Eläinmääräilmoitus on pakollinen tiloille, jotka ovat hakeneet eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta vuonna 2021. 

Eläinmääräilmoituksen voi tehdä siipikarjasta, hevosista ja poneista myös silloin, jos haluat käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot näistä eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Ilmoitus koskee myös yhteisöä tai yhteisössä määräysvaltaa käyttävää osallista, jos yhteisö haluaa käyttää eläintiheyslaskennassaan osallisen eläinmääriä tai päinvastoin. Luomutilan pitää lisäksi ilmoittaa mahdollisista tuotantotauoista vuoden 2021 aikana.

Lisätietoa eläinmäärien ilmoittamisesta Ruokaviraston sivuilla