Ympäristökorvaus maksuun

Ympäristökorvauksen 1. erä maksetaan 17.11.2022 lähtien. Ensimmäisessä erässä maksetaan 85% myönnettävästä korvauksesta.

Ympäristösopimusten (maatalousluonnon monimuotoisuus ja maiseman hoito, kosteikon hoito sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen ylläpitosopimus) 1. erä maksetaan 10.11.2022 alkaen. Ensimmäinen erä on näissäkin 85%.