Ympäristökorvaus 2020

Ympäristösitoumukset päättyvät 30.4.2020. Uusia sitoumuksia ei voi antaa tänä keväänä. Halutessasi voit jatkaa nykyistä sitoumusta yhdellä vuodella. Sitoumusta jatketaan samoilla ehdoilla ja tukitasoilla.

Voimassa oleviin sitoumuksiin voi lisätä uusjakosuunnitelmissa päätettyjä korvauskelvottomia peltoaloja. Lisäys voi olla enintään 5 hehtaaria tai pienillä tiloilla enintään yksi hehtaari. Vaikka uusia ympäristösitoumuksia ei voi antaa, sitoumuksen voi kuitenkin siirtää toiselle tai jakaa.

Jatkositoumusta annettaessa on mahdollista luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä. Jos haluat luopua toimenpiteestä, luovut siitä kokonaan. Et voi luopua toimenpiteestä ilman takaisinperintää yksittäisen lohkon osalta. Jos lohko poistuu hallinnasta, uusi haltija voi luopua lohkokohtaisista toimenpiteistä ilman seuraamuksia.

MMM:n tiedote 27.2.2020