Vuoden 2019 tukia maksuun kesäkuussa

11.6. lähtien maksetaan seuraavat vuoden 2019 tuet:

Perus- ja viherryttämistuen 2. erä (n. 5%)
Nuorten viljelijöiden EU-tuen 2. erä (n. 5%)
Peltokasvipalkkio 2. erä (n. 5%)

Eläinten hyvinvointikorvauksen 2. erä (n. 50%)
EU-nautapalkkion 2. erä (eläimet ajalta 15.9 – 31.12.2019)
Uuhipalkkio, kuttupalkkio sekä teuraskaritsa – ja kilipalkkio kokonaisuudessaan

18.6. lähtien maksetaan:

Ympäristösitoumusten 2. erä (n. 15%)