Uuden nautarekisterin valtuudet kuntoon 25.4.2022 mennessä

Ruokaviraston uusi nautarekisteri otetaan käyttöön 27.4.2022. Uuden nautarekisterin myötä otetaan käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Nautatilojen on tehtävä tarvittavat valtuutukset, jotta MinunMaatilani -ohjelmalla tehdyt ilmoitukset menevät myös viralliseen rekisteriin. Valtuutus mahdollistaa sen, että eläintenpitäjä ilmoittaa jatkossakin tiedot vain yhteen paikkaan. Valtuudet voi antaa myös omalle teurastamolle sekä ETT ry:lle Eläinten terveydenhuoltosopimuksen sekä meijerin vastuullisuuslisän varmistamiseksi.

Valtuudet tulee olla kunnossa 25.4.2022 mennessä, jotta ilmoitusten tekeminen jatkuu ilman katkoja uuden nautarkisterin käyttöönoton jälkeen.

Valtuutuksen tekemisen kuvallinen ohje

Tärkein muistettava asia valtuuksien tekemisessä on, että tilatunnusta ei ole Ruokaviraston eläinrekistereissä kytketty Y-tunnukseen vaan henkilötunnukseen. Eläintenpitäjän on siis valtuutettava tarvittavat yritykset henkilönä Suomi.fi-valtuuksissa, ei yrityksenä.