Tukitaulukot 2020

Tukitaulukot on päivitetty  vuodelle 2020. Tukitasoissa ei ole isoja muutoksia edellisvuoteen. Osassa kansallisissa tuissa tukitaso on hiukan pienentynyt. Alenema liittyy vuoden 2019 poikkeuksellisen tukitason korotuksen poistumiseen. Ympäristökorvaukseen suunnitellut leikkaukset eivät ole toteutumassa, joten tasot ovat samat kuin vuonna 2019.

Pinta-alatuet sekä kotieläintuet vuonna 2020