Tukien tavoitteellinen maksuaikataulu syksyllä 2020

Syksyn 2020 maksuaikataulu on pitkälti sama kuin edellisinä vuosina. Kokonaisuudessaan tavoitteellinen maksuaikataulu löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Kuukausi Tuki Maksetaan
Lokakuu Luonnonhaittakorvaus noin 85%
Kasvintuotannon luomutuki noin 85%
Marraskuu Ympäristökorvaus noin 85%
Ympäristösopimukset noin 85%
Eläinten hyvinvointikorvaus noin 50%
Joulukuu Kansalliset peltotuet:
– yleinen ha-tuki
– nuorten viljelijöiden ha-tuki
– pohjoinen ha-tuki
100%
Luonnonhaittakorvaus loppumaksu n. 15%
Perus- ja viherryttämistuki noin 95 %
Nuoren viljelijän tuki (EU) noin 95%
Peltokasvipalkkio noin 95%
EU-nautapalkkio noin 70%