Tarkista kasvinsuojelututkinnon voimassa olo

Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ostavilla ja käyttävillä pitää olla suoritettuna kasvinsuojelututkinto ja se on uusittava viiden vuoden välein.

Kasvinsuojelututkinnon voi tehdä netissä mm. seuraavilla sivuilla:

Kasvinsuojelututkinto.fi

ProAgrian sähköinen kasvinsuojelututkinto

Netissä tehtävä kasvinsuojelututkinto vaatiin vahvan tunnistautumisen ja se käy esim. pankkitunnuksilla. Tutkintomateriaaliin on hyvä tutustua etukäteen TUKES:in sivuilla