Sukusolujen pitopaikat

EU:n eläinterveyssäännöstö edellyttää nyt myös sukusolujen ja alkioiden pitopaikkojen rekisteröintiä.

Rekisteriin vietäviä pitopaikkoja ovat esimerkiksi paikat, joissa varastoidaan hyväksytyssä pitopaikassa kerättyjä nautojen, sikojen, lampaiden, vuohien tai hevosten sukusoluja tai alkioita. Esimerkiksi nautojen kotitilasiemennystä harjoittavilla tiloilla sperman varastoinnissa käytettävien typpisäiliöiden pitopaikat tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Esimerkiksi maitotila, jolla on oma typpisäiliö, lisää eläintenpitäjärekisteriin tuotantomuodoksi ”naudat, sukusolujen tai alkioiden varastointi”.

Rekisteröinnin voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai lomakkeella ”ilmoitus eläintenpitotoiminnasta”.