Siipikarjan ulkonapitokielto

Lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 8.2.–31.5. välisenä aikana. Ulkonapitokielto koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä lintuja, myös harrastekanoja.

Linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai niiden ulkoilualue tulee kauttaaltaan aidata ja kattaa esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla. Sen, joka pitää siipikarjaa tai muita lintuja ulkona ko. aikana katetuissa tiloissa, on tehtävä kunnaneläinlääkärille ennakolta ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta.