Pitkään nurmella olleiden lohkojen poistaminen hukkakaurarekisteristä

Asetusta hukkakauran torjunnasta on päivitetty keväällä 2021. Nyt voit hakea pitkään nurmella olleiden lohkojen poistamista hukkakaurarekisteristä ilman lohkolla tehtävää hukkakaurattamuustarkastusta. Pyynnön voi tehdä vapaamuotoisesti kunnan maaseututoimeen. Vipu-palvelussa pyyntöä ei ole mahdollista tehdä.

Lohko voidaan poistaa ilman tarkastusta hukkakaurarekisteristä, jos

  • lohko on ollut nurmella 10 edeltävää kasvukautta
  • siellä ei ole havaittu hukkakauraa eikä ole tehty torjuntaohjetta/-suunnitelmaa kyseisenä aikana

Maaseutuelinkeinoviranomainen poistaa lohkon hukkakaurarekisteristä ja ilmoittaa asiasta viljelijälle, jos lohko täyttää edellä mainitut vaatimukset.