Päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa 27.4.

Päätukihaku avautuu Vipu-palvelussa maanantaina 27.4.2020. Haku kestää 15.6. asti.

Vuoden 2020 viljelijätukien hakuopas on myös julkaistu. Opas koostuu tuenhakijan perusoppaasta ja tukiehdot sisältävästä tukioppaasta. Hakuoppaan liitteissä on lisäksi hyödyllistä tietoa esimerkiksi hallinnan siirroista, tukitasoista ja kasvilajeista.

Merkittävimmät muutokset edelliseen vuoteen nähden on koottu oppaan lukujen alkuun. Oppaassa on lisäksi kaksi uutta lukua. Luvuissa kerrotaan viljelijätukien väärinkäytöksien seuraamuksista sekä poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutuksista tukien hakuun ja tukiehtojen edellyttämiin viljelytoimenpiteisiin.