Neuvontaa voi saada jatkossa 15000 eurolla

Maatilojen neuvontajärjestelmän (Neuvo2020) mukaista neuvontaa voi jatkossa saada 15 000 eurolla. Enimmäismäärä on tähän asti ollut 10 000 euroa. Nykyistä maaseutuohjelmaa jatketaan siirtymävuosien 2021-2022 ajan ja neuvontajärjestelmä jatkuu myös tämän ajan. Neuvonnan enimmäiskorvausta nostettiin, koska neuvonnan tarve voi kasvaa rahoituskauden vaihtuessa.

Neuvonnan lisäksi maatilat voivat saada korvausta erilaisten suunnitelmien laatimisesta. Uutena on tullut eläinten hyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan esimerkiksi tuotantoeläinten olosuhteita ja mahdollisia kehittämistarpeita.

MMM:n tiedote 

Huom! Tällä hetkellä uusia neuvontakorvauksia/ käyntejä ei voi varata. Vuoden 2020 varat on käytetty loppuun eikä vuosien 2021-20211 rahat ole vielä käytössä. Käyttöönottoa viivästyttää EU-komission säädösvalmistelu ja siihen liittyvä komission tietojärjestelmä, joka ei ole vielä valmis.