Märkyydestä kärsivät kasvustot

Tukihaussa ilmoitettua kasvia ei tarvitse kylvää uudelleen tai perua alalta tukia, jos olet viljellyt alaa hyvän maatalouskäytännön mukaisesti, mutta sateet ja märkyys tai muu vastaavat syyt ovat tuhonneet kasvuston. Voit tehdä kasvuston tuhoutumisesta ilmoituksen kuntaan. Dokumentoi joka tapauksessa kasvuston tuhoutumiseen johtaneet tapahtumat ja huolehdi alalla kasvinsuojelusta ja estä rikkakasvien leviäminen.

Kasvin voi halutessaan perustaa uudelleen.

Huomioi seuraavaa:

  • Piennar: Jos pientareen kasvillisuus on tuhoutunut, kylvä se nurmikasveilla heti olosuhteiden salliessa.
  • Jos suojakaistan kasvillisuus on vaurioitunut tai tuhoutunut, kylvä se monivuotisilla nurmi-, heinä- tai niittykasveilla heti olosuhteiden salliessa. Älä uusi suojakaistan kasvillisuutta suojaviljaan kylväen.
  • Ympäristösitoumuksen toimenpiteet:
    • Suojavyöhykkeet: Jos suojavyöhykkeen kasvillisuus vaurioituu tai tuhoutuu talven aikana, hukkakauran torjunnan takia, salaojan kaivamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä, vaurioituneelle alalle on kylvettävä uusi nurmikasvillisuus saman kasvukauden aikana heti olosuhteiden salliessa.
    • Luonnonhoitopellot: Rikkoutunut tai tuhoutunut kasvusto on heti olosuhteiden salliessa toimenpiteen jälkeen kylvettävä nurmi- tai heinäkasveilla.

 

Lisätietoa aiheesta on Ruokaviraston sivuille