Maidontuotannon tuelle korotus vuodelle 2019

Vuoden 2019 maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen lopulliset määrät on vahvistettu. Tuen lopullinen laskenta tehdään, kun koko vuoden tuotettu maitomäärä on tiedossa. Maidontuotannon tukeen varattu määräraha pyritään käyttämään mahdollisimman täysimääräisesti. Maidon tuotantomäärä oli pohjoisen tuen alueella vuonna 2019 likimain sama kuin vuonna 2018.

Maidontuotannon tukea maksetaan C2-alueella 8,8 senttiä/litra ajalta 1.1.-31.3.2019 ja 8,2 senttiä/ litra 1.4.-31.12.2019. Korotusta alkuperäiseen tukitasoon on alkuvuoden osalta 0,3 ja loppuvuodelta 0,2 senttiä/litra.

Korotus maksetaan helmikuun maidon tuotantotuen yhteydessä 13.3.2020 alkaen.