Maidontuotannon pohjoinen tuki vuodelle 2020

Maidontuotannon pohjoisen tuen määrä vuodelle 2020 on lopullisesti vahvistettu. Viime vuoden tuotannolle maksetaan korotusta 0,1-0,5 senttiä/litra tukialueesta ja tukikuukaudesta riippuen. C2-tukialueella korotus on 0,2 senttiä/ litra eli korotuksen jälkeen tuki on 8,2 senttiä/litra. Korotus vuoden 2020 tuotannolle maksetaan maaliskuussa vuoden 2021 maidontuotannon tuen maksun yhteydessä.

Litrakohtainen tuki korotetaan porrastetusti siten, että maidontuotantoon varattu tukisumma tulisi mahdollisimman täysimääräisesti käytettyä. Vastaava tuen täydentäminen on tehty vuosittain, kun koko vuoden tuotettu maitomäärä on selvillä pohjoisen tuen alueella.