Maidon tuotantotuen korotukset vuodelta 2022

Ruokavirasto maksaa vuoden 2022 maidon tuotantotuen lopullisten tukitasojen mukaiset korotukset maitotiloille 15.3.2023 alkaen. Korotus maksetaan kuukausittaisen maidon tuotantotuen maksun yhteydessä. Vastaava täydentäminen tehdään vuosittain, jotta tukeen varattu kokonaiseuromäärä tulee käytettyä täysimääräisesti.

C2-alueella korotus on 0,3 senttiä litra 1.1.-30.6.2022 tuotetulle maidolle ja jaksolle 1.7.-31.12.2022 korotus on 0,2 senttiä litra.