Maatalouden kustannustuki sähkölle ja lannoitteille

Maatalouden kustannustukea voidaan myöntää sähköenergialle enintään 50 000 €/ tuenhakija ja lannoitustukea enintään 35 000 €/tuenhakija.

Sähkötuen määräytymisessä otetaan huomioon puolet vuoden 2022 sähköenergian määrästä ja se kerrotaan hakijan keskihinnalla ajalta 1.10.2022-31.3.2023. Tukea voi saada siltä osalta, kun arvonlisäveroton keskihinta on 13-40 senttiä/ kilowattitunti.  Eli jos keskihinta on alle 13 senttiä, tuen piiriin ei pääse ja toisaalta, jos hinta on yli 40 senttiä, yli menevää osaa ei lasketa mukaan. Tuen määrää laskettaessa ei huomioida sähkönsiirtoa eikä perusmaksua. Tukiosuus on 40%. Pienin maksettava määrä on 500€.

Lannoitustuessa huomioidaa kasvukaudelle 2023 hankitut lannoitteet. Tukea voi saada siltä osalta, kun yrityskohtainen arvonlisäveroton keskihinta on 500 – 800 €/ tonni.  Tuki on tältä osuudelta 35 %.

Tuet haetaan Valtionkonttorilta viimeistään 31.7.2023. Tarkempia hakuohjeita ei ole vielä julkaistu.

Maa- ja metsätalousministeriön tiedote kustannustuesta