Luomu 2020

Uusia viisivuotisia luomusitoumuksia voi tehdä keväällä 2020. Voimassa oleviin luomusitoumuksiin voidaan liittää myös uutta korvauskelpoista alaa tai tehdä uusi sitoumus, jos uusi ala ylittää viisi hehtaaria.

Myyntikasvivaatimus koskee vuodesta 2015 lähtien myös luomukotieläintiloja, joilla on ollut luomusitoumus ainoastaan kasvintuotannosta. Myyntikasvivaatimuksen voi täyttää:
* ilmoittamalla tänä vuonna vähintään 30% sitoumusalasta myyntikasveille
* ilmoittamalla luonnonmukaiseen tuotantoon sen eläinlajin, jonka rehuksi valtaosa tilan sadosta on käytetty

Tila ei voi tehdä jatkositoumusta/ voimassa oleva sitoumus raukeaa, jos se ei täytä toista edellä mainittua vaatimusta.

Myyntikasvivaatimus on myös kasvinviljelytiloilla. Jos olet antanut sitoumuksen luonnonmukaisesta kasvintuotannosta, tuota myyntikasveja keskimäärin vähintään 30 %:lla sitoumusalasta. Huomioi poikkeukset.

Myyntikasvit luomussa
luonnonmukaisen tuotannon korvauksen sitoumusehdot, Liite 2

Lisätietoa myyntikasvivaatimuksesta Ruokaviraston sivuilla