Lannoitteiden ja sähkön kustannustuki

Lannoitteiden ja sähkön kustannustukea voi nyt hakea Valtionkonttorin sähköisestä asiointipalvelusta. Haku päättyy 31.7.2023 klo 16.15. 

Sähkötuen määräytymisessä otetaan huomioon puolet vuoden 2022 sähköenergian määrästä ja se kerrotaan hakijan keskihinnalla ajalta 1.10.2022-31.3.2023. Tukea voi saada siltä osalta, kun arvonlisäveroton keskihinta on 13-40 senttiä/ kilowattitunti. Tuen määrää laskettaessa ei huomioida sähkönsiirtoa eikä perusmaksua. Tukiosuus on 40%. Pienin maksettava määrä on 500€.

Lannoitustuessa huomioidaa kasvukaudelle 2023 hankitut lannoitteet. Tukea voi saada siltä osalta, kun yrityskohtainen arvonlisäveroton keskihinta on 500 – 800 €/ tonni.  Tuki on tältä osuudelta 35 %.

Kooste kustannustuesta ja sen hakemisesta

Huom! Kustannustukihakemusta varten tarvitaan Suomi.fi:n valtuus ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Valtionkonttorin sivuilla on lisätietoa valtuuttamisesta eri yritysmuodoilla.

Tarkemmat hakuohjeet sekä lisätietoa Valtionkonttorin sivuilla