Lannan varastointi aumassa

Kotieläinten lantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30%, voidaan työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa.

Auman perustamisesta on tehtävä etukäteen aumausilmoitus (ent. patterointi-ilmoitus) kunnan ympäristösihteerille.

Ohjeita auman perustamiseen:

  • auma on sijoitettava vähintään 100 metrin päähän valtaojasta, vesistöstä ja talousvesikaivosta sekä vähintään 5 metrin etäisyydelle ojasta
  • auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevan pellon yläreunaan
  • aumavarastointi on aina kielletty pohjavesialueella ja tulvanalaisella alueella
  • auman tekopaikalta on poistettava lumi ja pohjalle on laitettava väh. 20 cm:ä nestettä sitova kerros (esim. olki/turve)
  • auma on peitettävä tiivillä peitteellä
  • yhteen aumaan on sijoitettava vähintään yhden hehtaarin alalle tai enintään koko lohkolle ja siihen rajautuville lohkoille levitettävä määrä
  • aumaan varastoitu lanta on levitettävä vuoden sisällä perustamisesta

 

Lisätietoa lannan käytöstä ja varastoinnista